จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


CODE3090150

SbCl3 แอนติโมนี (III) คลอไรด์ 50 g.
Antimony (III) trichloride 50 g.

ราคา : ฿ 2,000.00

ราคาล่าสุด : 01 กุมภาพันธ์ 2560
สินค้า by order ( รอเข้าคลังประมาณ 30 วัน )

      Product Description + A | - A
 print this page    
  ชื่อสารเคมี : แอนติโมนี (III) คลอไรด์

  ชื่อภาษาอังกฤษ : Antimony (III) Chloride

  สูตรโครงสร้าง : SbCl3

  ประโยชน์ : เป็นสารในห้องปฏิบัติการ ละลายน้ำยากมาก

  คุณสมบัติทางเคมี : เป็นของแข็งสีใสกลิ่นคล้ายน้ำส้มสายชู

  จุดเดือด : 223 °C , จุดหลอมเหลว : 73 °C

  ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยาเคมี :
  - ความคงตัวทางเคมี : สารนี้มีความเสถียร
  - สารที่เข้ากันไม่ได้ : อะลูมิเนียม, โลหะอัลคาไลด์, น้ำ, ฟลูออรีน, กรดเปอร์คลอริก
  - สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความชื้น
  - สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว : ไฮโดรเจนคลอไรด์, คลอรีน
  - อันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ : ไม่เกิดขึ้น

  การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด :
  - สารดับเพลิง : ผงเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์, อย่าใช้น้ำ
  - นักดับเพลิงควรสวมอุปกรณ์ป้องกันที่มีเครื่องช่วยหายใจในตัว
  - ก๊าซพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ : คลอรีน ไฮโดรเจนคลอไรด์

  การจัดเก็บ :
  - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด และมีการป้องกันความเสียหายทางกายภาพ
  - เก็บในบริเวณที่เย็นและแห้ง
  - เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ
  - เก็บแยกจากสารที่เข้ากันไม่ได้ และเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส และหลีกเลียงการสัมผัสกับแสงโดยตรง
  - ภาชนะบรรจุของสารที่เป็นถังเปล่า แต่มีกากสารเคมีตกค้างอยู่ เช่น ไอระเหย ของเหลว อาจเป็นอันตรายได้ ( เช่น ไอระเหย , ของเหลว )

  ** แหล่งข้อมูลมาจาก ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ กรมควบคุมมลพิษ

#Trending now

ขายสารเคมีแอนติโมนี (III) คลอไรด์,ขายสารเคมี Antimony (III) Chloride,หาซื้อสารเคมีแอนติโมนี (III) คลอไรด์ ที่ไหน,หาซื้อสารเคมี Antimony (III) Chloride ที่ไหน,แหล่งขายสารเคมี,ขายสื่อประกอบการสอนวิทยาศาสตร์,แหล่งขายอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์,

Loading


เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งสินค้าให้ ( มูลค่าสินค้าไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท ) , ต่างจังหวัดจัดส่งทางขนส่งเอกชน หรือตามข้อตกลง

Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit