จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


CODE3090095

NH4Cl แอมโมเนียมคลอไรด์ 450 g.
Ammonium chloride 450 g.

ราคา : ฿ 60.00

ราคาล่าสุด : 01 กุมภาพันธ์ 2560
สินค้าพร้อมจำหน่าย 109 ขวด

      Product Description + A | - A
 print this page    
  ชื่อสารเคมี : แอมโมเนียมคลอไรด์

  ชื่อภาษาอังกฤษ : Ammoniumchloride

  สูตรโครงสร้าง : NH4Cl

  ประโยชน์ : ใช้เป็นสารเคมีในห้องปฏิบัติการ (ไม่ค่อยละลายน้ำได้)

  คุณสมบัติทางเคมี : เป็นผลึกของแข็งสีขาวใสไม่มีกลิ่น

  จุดเดือด : 520 °C , จุดหลอมเหลว : 338 °C

  ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยาเคมี :
  - ความคงตัวทางเคมี : สารนี้มีความเสถียร
  - สารที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดส์อย่างแรง, กรดเข้มข้น, เบสเข้มข้น, โลหะทุกชนิด, โบรมีนไตรฟลูออไรด์, เงิน และสารประกอบของเงิน
  - สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความชื้น, ความร้อน
  - อันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ : ไม่เกิดขึ้น

  การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด :
  - ไอระเหยของสารสามารถเกิดการสะสมในบริเวณที่เป็นสถานที่รับอากาศได้

  การจัดเก็บ :
  - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด และมีการป้องกันความเสียหายทางกายภาพ
  - เก็บในบริเวณที่เย็นและแห้ง
  - เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ
  - เก็บแยกจากสารที่เข้ากันไม่ได้ และเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส และหลีกเลียงการสัมผัสกับแสงโดยตรง
  - ภาชนะบรรจุของสารที่เป็นถังเปล่า แต่มีกากสารเคมีตกค้างอยู่ เช่น ไอระเหย ของเหลว อาจเป็นอันตรายได้ ( เช่น ไอระเหย , ของเหลว )

  ** แหล่งข้อมูลมาจาก ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ กรมควบคุมมลพิษ

#Trending now

ขายสารเคมีแอมโมเนียมคลอไรด์,ขายสารเคมี Ammoniumchloride,หาซื้อสารเคมีวิทยาศาสตร์,แหล่งขายสารเคมี,บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสารเคมี,ขสารเคมีแอมโมเนียมคลอไรด์ คือ,

Loading


เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งสินค้าให้ ( มูลค่าสินค้าไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท ) , ต่างจังหวัดจัดส่งทางขนส่งเอกชน หรือตามข้อตกลง

Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit