จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


CODE3090010

CH3COOH กรดอะซิติก 0.05 โมล 450 cc.
Acetic acid 0.05 M. 450 cc.

ราคา : ฿ 68.00

ราคาล่าสุด : 01 กุมภาพันธ์ 2560
สินค้าพร้อมจำหน่าย 109 ขวด

      Product Description + A | - A
 print this page    
  ชื่อสารเคมี : กรดอะซีติก (กรดน้ำส้มสายชู)

  ชื่อภาษาอังกฤษ : Acetic Acid

  สูตรโครงสร้าง : CH3COOH

  ประโยชน์ : ใช้เป็นสารเคมีในห้องปฏิบัติการ, ใช้ในการสังเคราะห์สาร

  คุณสมบัติทางเคมี : เป็นของเหลวใสไม่มีสี มีกลิ่นฉุนอมเปรี้ยว (มีความเป็นกรดมีฤทธิ์กัดกร่อน)

  จุดเดือด : 224 °C , จุดหลอมเหลว : 62 °C

  ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยาเคมี :
  - ความคงตัวทางเคมี : สารนี้มีความเสถียร
  - สารที่เข้ากันไม่ได้ : น้ำ ความร้อน สารออกชิไดซ์รุนแรง สารทำปฏิกิริยารุนแรงกับเบส
  - สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความชื้น
  - สารเคมีอันตรายจาการสลายตัว : เกิดควันของคาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ อัลดีไฮด์ และคีโตน
  - อันตรายจากปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ : ไม่เกิดขึ้น

  การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด :
  - สารนี้เป็นของเหลวไวไฟ
  - สารทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำ อาจเป็นอันตรายต่อบุคคล

  การจัดเก็บ : - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด
  - เก็บสารไว้ที่อุณหภูมิต่ำและแห้ง
  - เก็บให้ห่างจากความร้อน เปลวไฟ อุณหภูมิสูง หลีกเลี่ยงน้ำ
  - จัดให้มีฝักบัวอาบน้ำ และอ่างล้างหน้าในบริเวณที่มีการใช้ และเคลื่อนย้ายสาร

  ** แหล่งข้อมูลมาจาก ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ กรมควบคุมมลพิษ

#Trending now

ขายสารเคมีกรดอะซีติก (กรดน้ำส้มสายชู),ขายสารเคมี Acetic Acid,ขายสื่อช่วยสอนวิทยาศาสตร์,ขายอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์,บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายครุภัณฑ์การศึกษา,

Loading


เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งสินค้าให้ ( มูลค่าสินค้าไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท ) , ต่างจังหวัดจัดส่งทางขนส่งเอกชน หรือตามข้อตกลง

Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit