จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


CODE3090030

CH3COCH3 อะซิโตน 450 cc.
Acetone 450 cc.

ราคา : ฿ 98.00

ราคาล่าสุด : 01 กุมภาพันธ์ 2560
สินค้าพร้อมจำหน่าย 91 ขวด

      Product Description + A | - A
 print this page    
  ชื่อสารเคมี : อะซีโตน

  ชื่อภาษาอังกฤษ : Acetone

  สูตรโครงสร้าง : CH3COCH3

  ประโยชน์ : ใช้ในการทำเครื่องสำอาง เป็นตัวทำละลาย ใช้ในการชะล้าง เป็นสารไล่น้ำ (ละลายน้ำได้)

  คุณสมบัติทางเคมี : เป็นของเหลวใสไม่มีสีกลิ่นคล้ายมิ้นท์

  จุดเดือด : 56.5 °C , จุดหลอมเหลว : -95 °C

  ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยาเคมี :
  - ความคงตัวทางเคมี สารนี้เสถียรภายใต้สภาวะปกติของการใช้และการเก็บ
  - สารที่เข้ากันไม่ได้ : ส่วนผสมระหว่างกรดไนตริกเข้มข้นและกรดซัลฟูริก, สารออกซิไดซ์, คลอโรฟอร์ม, แอลคาไล, สารประกอบคลอรีน, กรด, โพแทสเซียมทีบิวทอกไซด์ (potassium t-butoxide)
  - สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง ความร้อน เปลวไฟ แหล่งจุดติดไฟและสารที่เข้ากันไม่ได้
  - สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว คาร์บอนไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนนอกไซด์ จะเกิดขึ้นเมื่อถูกความร้อนทำให้สลายตัว
  - อันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ : จะไม่เกิดขึ้น

  การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด :
  - การระเบิด จะเกิดขึ้นได้เมื่อสัมผัสกับความร้อนที่อุณหภูมิมากกว่าจุดวาบไฟ
  - ส่วนผสมไอระเหยกับอากาศจะระเบิดได้ภายในขีดจำกัดความไวไฟ
  - ไอระเหยสามารถแพร่กระจายไปสู่แหล่งจุดติดไฟและเกิดไฟย้อนกลับมาได้
  - การสัมผัส กับสารออกซิไดซ์อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดเพลิงไหม้
  - ภาชนะบรรจุที่ปิดผนึกสนิทอาจเกิดระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน
  - สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัวคาร์บอนไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนนอกไซด์ จะเกิดขึ้นเมื่อถูกความร้อนทำให้สลายตัว
  - สารนี้ว่องไวต่อประจุไฟฟ้าสถิต

  การจัดเก็บ :
  - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด
  - เก็บในบริเวณที่เย็นและแห้งหลีกเลี่ยงการหายใจ การกลืนกิน การสัมผัสกับผิวหนัง และเสื้อผ้า
  - เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอทำการเคลื่อนย้ายในที่โล่ง
  - เก็บห่างจาก : ความร้อน เปลวไฟ แหล่งจุดติดไฟ และสารที่เข้ากันไม่ได้

  ** แหล่งข้อมูลมาจาก ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ กรมควบคุมมลพิษ

#Trending now

ขายสารเคมี อะซีโตน,ขายสารเคมี Acetone,หาซื้อสารเคมีอะซีโตน,หาซื้อสารเคมี Acetone,แหล่งขายสารเคมี,บริษัทจัดจำหน่ายสารเคมี,ร้านขายสารเคมี,

Loading


เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งสินค้าให้ ( มูลค่าสินค้าไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท ) , ต่างจังหวัดจัดส่งทางขนส่งเอกชน หรือตามข้อตกลง

Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit