จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


CODE3091115

Ca(OH)2 แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 250 g.
Calcium hydroxide 250 g.

ราคา : ฿ 60.00

ราคาล่าสุด : 01 กุมภาพันธ์ 2560
สินค้าพร้อมจำหน่าย 139 ขวด

      Product Description + A | - A
 print this page    
  ชื่อสารเคมี : แคลเซียมไฮดรอกไซด์

  ชื่อภาษาอังกฤษ : Calciumhydroxide

  สูตรโครงสร้าง : Ca(OH)2

  ประโยชน์ : ใช้ในกระบวนการผลิตซีเมนต์, การผลิตโซเดียมคลอไรด์, การผลิตเครื่องสำอางค์, การทำเครื่องหนัง

  คุณสมบัติทางเคมี : เป็นเม็ดของแข็งสีขาวไม่มีกลิ่น

  จุดเดือด : - , จุดหลอมเหลว : 580 °C

  ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยาเคมี :
  -สารที่เข้ากันไม่ได้ กรดเข้มข้นสารนี้จะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศ
  -การเกิดปฏิกิริยา สารนี้จะเกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรง กับฟอสฟอรัส เมลิอิคแอนไฮดราย (Maleic anhydride) ไนโตรพาราฟินส์ เช่น ไนโตรมีเทน ไนโตรอีเทน การผสมกันของ แคลเซียม ไฮดรอกไซด์ โพแทสเซียมไนเตรทใน สภาวะที่มีความร้อนร่วมกับ คลอร์เนเตท ฟีนอล อาจจะทำให้เกิดคลอรีเนเตทเบนโซไดออกซิน

  การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด :
  - สารนี้เป็นสารไม่ไวไฟแต่จะให้ควันพิษระเหยออกมาเมื่อเจอความร้อนและมีเพลิงไหม้

  การจัดเก็บ :
  -เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด
  -เก็บในที่ที่แห้งและเย็น
  -เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ
  -ล้างทำความสะอาดให้ทั่วภายหลังจากการเคลื่อนย้าย
  -ใช้สารให้ใช้ในตู้ดูดควันสารเคมีเท่านั้น
  -ให้สังเกตคำเตือนและข้อควรระวังทั้งหมดที่ให้ไว้สำหรับสารนี้

  ** แหล่งข้อมูลมาจาก ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ กรมควบคุมมลพิษ

#Trending now

ขายสารเคมีแคลเซียมไฮดรอกไซด์,ขายสารเคมี Calciumhydroxide,หาซื้อสารเคมีแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ที่ไหน,หาซื้อสารเคมี Calciumhydroxide ที่ไหน,บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสารเคมีวิทยาศาสตร์,สื่อประกอบการสอนวิทยาศาสตร์,ร้านขายสารเคมี,

Loading


เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งสินค้าให้ ( มูลค่าสินค้าไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท ) , ต่างจังหวัดจัดส่งทางขนส่งเอกชน หรือตามข้อตกลง

Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit