จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


CODE3091035

C6H6 เบนซินบริสุทธิ์ 450 g.
Benzene 450 g.

ราคา : ฿ 550.00

ราคาล่าสุด : 01 กุมภาพันธ์ 2560
สินค้าพร้อมจำหน่าย 7 ขวด

      Product Description + A | - A
 print this page    
  ชื่อสารเคมี : เบนซีน

  ชื่อภาษาอังกฤษ : Benzene

  สูตรโครงสร้าง : C6H6

  ประโยชน์ : ใช้ในขบวนการผลิตเอทิลเบนซิล คูมีน ไซโคลเฮกเซน ไนโตรเบนซีน ดีเทอเจนอัลคีเลท คลอโรเบนซีน และมาลีอิกแอนไฮไดร เบนซีนจะถูกใช้เป็นสารตัวทำละลายและสารทำปฏิกิริยาในห้องปฏิบัติการ (สารนี้ไม่ละลายน้ำ)

  คุณสมบัติทางเคมี : เป็นของเหลวใสไม่มีสีกลิ่นหอมฉุน

  จุดเดือด : 80 °C , จุดหลอมเหลว : 5.5 °C

  ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยาเคมี :
  - ความคงตัวทางเคมี : สารนี้มีความเสถียร
  - สารที่เข้ากันไม่ได้ : โซเดียมเปอร์ออกไซด์ ไพแทสเซียมเปอร์ออกไซด์ โครมิกแอนไฮไดร เปอร์เมรกานิกแดซิด คลอรีน ไนตริกแดซิด โอโซน ไดโบแรมอินเตอร์ฮาโลเจน ไดออกซิเจน ไดฟลูออไรด์ ไดออกซิเจนนิล เตตระฟลูออโรบอเรต เปอร์แมงกานิกแอซิด เปอรอกซ์โซไดซิลฟูริกแอซิด เมทัลเปอร์คลอเรต ไนตริลเปอร์คลอเรต และแหล่งจุดติดไฟ
  - สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ประจุไฟฟ้าสถิตย์ ประกายไฟ เปลวไฟ ความร้อน และแหล่งจุดติดไฟ
  - สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว : คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนนอกไซด์ อัลดีไฮด์ และคีโตน
  - อันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ : จะไม่เกิดขึ้น
  - สารนี้ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนต่อโลห
  - สารนี้สามารถทำลายโครงสร้างของยางและพลาสติก

  การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด :
  - สารนี้เป็นของเหลวไวไฟ
  - ไอระเหยของสารนี้สามารถลุกติดไฟในช่วงของขีดจำกัดการติดไฟ และเกิดการลุกติดไฟได้โดยประจุไฟฟ้าสถิตย์
  - ไอระเหยของสารสามารถลุกติดไฟได้ที่อุณหภูมิห้อง
  - ไอระเหยของสารสามารถแพร่กระจายออกไปถึงแหล่งจุดติดไฟและอาจเกิดการติดไฟย้อนกลับมา
  - ของเหลวของสารสามารถลอยตัวอยู่บนผิวน้ำ และเกิดการแพร่กระจายออกไป ซึ่งทำให้เกิดการแพร่กระจายของไฟได้

  การจัดเก็บ :
  - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด และมีการป้องกันความเสียหายทางกายภาพ
  - เก็บในบริเวณที่เย็นและแห้ง
  - เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ
  - เก็บแยกจากสารที่เข้ากันไม่ได้ และเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส และหลีกเลียงการสัมผัสกับแสงโดยตรง

  ** แหล่งข้อมูลมาจาก ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ กรมควบคุมมลพิษ

#Trending now

ขายสารเคมีเบนซีน,หาซื้อสารเคมี Benzene,บริษัทจำหน่ายสารเคมีครบวงจร,บริษัทผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอน,ขายสื่อประกอบการสอนวิทยาศาสตร์,แหล่งขายอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์,

Loading


เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งสินค้าให้ ( มูลค่าสินค้าไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท ) , ต่างจังหวัดจัดส่งทางขนส่งเอกชน หรือตามข้อตกลง

Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit