จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


CODE3090065

AlCl3.6H2O อะลูมิเนียมคลอไรด์ 250 g.
Aluminium chloride 250 g.

ราคา : ฿ 780.00

ราคาล่าสุด : 01 กุมภาพันธ์ 2560
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 ขวด

      Product Description + A | - A
 print this page    
  ชื่อสารเคมี : อะลูมิเนียมคลอไรด์

  ชื่อภาษาอังกฤษ : Aluminiumchloride

  สูตรโครงสร้าง : AlCl3

  ประโยชน์ : สารนี้ใช้เป็นตัวเร่งที่มีฤทธิ์เป็นกรดในการผลิต สารประกอบอินทรีย์ต่าง ๆ รวมทั้งเรซีนของไฮโดรคาร์บอน, เอทิลเบนซีน, ไททาเนียมออกไซด์ , ใช้ในการผลิตยา ผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เป็นด่าง, เอทิลคลอไรด์, สารเคมีทางการเกษตร, ยางบิลทิล, พลาสติก, สารหล่อลื่น , สารเพิ่มความหอมและเครื่องสำอางและให้เป็นตัวเร่งในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม, ใช้เป็นสารละลายอิเล็กโตรไลท์ในการผลิตอลูมินัม , ใช้เป็นสารตัวกลางทางเคมีสำหรับสารประกอบอลูมินัม, ใช้ในการผลิตอลูมินัมโบโรไรไดรด์ และลิเทียมอลูมินัมไฮไดรด์

  คุณสมบัติทางเคมี : เป็นของแข็งสีขาวกลิ่นฉุน

  จุดเดือด : 180 °C , จุดหลอมเหลว : 192 °C

  ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยาเคมี :
  - ความคงตัวทางเคมี : สารนี้มีความเสถียรคาร์บอนมอนนอกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์, ควัน และไอระเหย แต่ทำปฏิกิริยากับน้ำอย่างรุนแรง
  - การกัดกร่อนโลหะ : สารนี้ในขณะแห้งจะไม่สามารถกัดกร่อนโลหะ แต่ในขณะที่มีความชื้น สารนี้จะมีฤทธิ์กัดกร่อนเหล็ก , เหล็กกล้าไร้สนิม
  - สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความชื้น, น้ำ
  - สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว : ไฮโดรเจนคลอไรด์ และกรดไฮโดคลอริค
  - อันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ : ไม่เกิดขึ้น
  - สารที่เข้ากันไม่ได้ : น้ำ, สารออกซิไดซ์ที่รุนแรง, โลหะอัลคาไลด์ เช่น โพแทสเซียมหรือโซเดียม, ไนโตรเบนซินหรือไนโตรมีเทน, สารที่สามารถเกิดการโพลิเมอร์ เช่น โมโนเทอร์ เช่น เอทิลลีน, เอทิลลีนออกไซด์, ไอโซเบิลทีน , ออกซิเจนไดฟลูออไรด์, ฟีนิลเอไซด์, เปอร์คลอรีลเบนซีน, เปอร์คลอรีลฟลูออไรด์, เบนซีน, โซเดียมเตตระไฮโดรโบเรต หรือ เบสเข้มข้น, ส่วนผสมของเบนโซอิลคลอไรด์ และ เนพิทาลีน, ส่วนผสมของอะนิลีน และ ETHYTENEIMINE หรือ ส่วนผสมของโซเดียมเปอร์ออกไซด์ และอลูมินัม

  การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด :
  - สารนี้ไม่สามารถลุกติดไฟได้ แต่ทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำ เกิดกรดไฮโดรคลอริค และความร้อน
  การจัดเก็บ :
  - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด
  - เก็บในบริเวณที่เย็นและแห้งหลีกเลี่ยงการหายใจ การกลืนกิน การสัมผัสกับผิวหนัง และเสื้อผ้า
  - เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอทำการเคลื่อนย้ายในที่โล่ง

  ** แหล่งข้อมูลมาจาก ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ กรมควบคุมมลพิษ

#Trending now

ขาย AlCl3.6H2O อะลูมิเนียมคลอไรด์,ขาย Aluminium chloride,หาซื้อ AlCl3.6H2O อะลูมิเนียมคลอไรด์ ที่ไหน,หาซื้อ Aluminium chloride ที่ไหน,บริษัทผู้ผลิตและจำหน่าย

Loading


เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งสินค้าให้ ( มูลค่าสินค้าไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท ) , ต่างจังหวัดจัดส่งทางขนส่งเอกชน หรือตามข้อตกลง

Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit