จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


CODE3090036

อะซิโตออร์ซีน 100 cc.
Aceto - orcein 100 cc.

ราคา : ฿ 340.00

ราคาล่าสุด : 01 กุมภาพันธ์ 2560
สินค้าพร้อมจำหน่าย 36 ขวด

      Product Description + A | - A
 print this page    

  ชื่อสารเคมี :  อะซีโตออร์ซีน

  ชื่อภาษาอังกฤษ : Acetoorcein

  สูตรโครงสร้าง :   -

  ประโยชน์ :  ใช้ย้อมสารทางชีวภาพ เช่น เซลล์ โครโมโซม  DNA และเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

  สูตรโครงสร้าง : -

  ประโยชน์ : ใช้ย้อมสารทางชีวภาพ เช่น เซลล์ โครโมโซม DNA และเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

  คุณสมบัติทางเคมี : เป็นของเหลวสีแดง กลิ่นฉุนคล้ายน้ำส้ม

  จุดเดือด : - , จุดหลอมเหลว : -

  ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยาเคมี :
  - ความคงตัวทางเคมี สารนี้เสถียรภายใต้สภาวะปกติของการใช้และการเก็บ
  - สารนี้จะเสื่อมสภาพและสลายตัวได้ง่ายหากเจอแสงแดดและความร้อนที่ไม่เหมาะสมต่อการเสถียร
  - อันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ : จะไม่เกิดขึ้น

  การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด :
  - สารนี้ไม่ว่องไวและไม่เกิดระเบิด

  การจัดเก็บ :
  - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด
  - เก็บในบริเวณที่เย็นและแห้งหลีกเลี่ยงการหายใจ การกลืนกิน การสัมผัสกับผิวหนัง และเสื้อผ้า
  - เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอทำการเคลื่อนย้ายในที่โล่ง
  - เก็บห่างจาก : ความร้อน เปลวไฟ แหล่งจุดติดไฟ และสารที่เข้ากันไม่ได้
  - ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีการใช้และเก็บสาร

  ** แหล่งข้อมูลมาจาก ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ กรมควบคุมมลพิษ

#Trending now

ขายสารเคมี อะซีโตออร์ซีน,ขายสารเคมี Acetoorcein,หาซื้อสารเคมี อะซีโตออร์ซีน ที่ไหน,หาซื้อสารเคมี Acetoorcein ที่ไหน,บริษัทจัดจำหน่ายสารเคมี,ร้านขายสารเคมี อะซีโตออร์ซีน,

Loading


เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งสินค้าให้ ( มูลค่าสินค้าไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท ) , ต่างจังหวัดจัดส่งทางขนส่งเอกชน หรือตามข้อตกลง

Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit