จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


CODE3090100

(NH4)2Cr207 แอมโมเนียมไดโครเมต 100 g.
Ammonium dichromate 100 g.

ราคา : ฿ 180.00

ราคาล่าสุด : 01 กุมภาพันธ์ 2560
สินค้าพร้อมจำหน่าย 16 ขวด

      Product Description + A | - A
 print this page    
  ชื่อสารเคมี : แอมโมเนียมไดโครเมต

  ชื่อภาษาอังกฤษ : Ammoniumdichromate

  สูตรโครงสร้าง : (NH4)2Cr2O7

  ประโยชน์ : ใช้เป็นเกลือ oxidising anion , ใช้เป็นสารหน่วยการกัดกร่อน

  คุณสมบัติทางเคมี : เป็นของแข็งสีส้มแดงไม่มีกลิ่น

  จุดเดือด : - , จุดหลอมเหลว : 170 °C

  ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยาเคมี :
  - ความคงตัว : สารนี้มีความเสถียร
  - อันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ : จะไม่เกิดขึ้นใน
  - สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง : ความร้อน
  - สารที่เข้ากันไม่ได้ : สารรีดิวซิ่งเข้มข้น วัสดุติดไฟได้ สารอินทรีย์
  - สารที่เกิดจากการสลายตัวแอมโมเนีย มูลของโครเมียมออกไซด์

  การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด :
  - สารนี้อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
  - สารออกซิไดซ์ สัมผัสกับวัสดุติดไฟได้ วัสดุไวไฟหรือผงโลหะสามารถทำให้เกิดเพลิงไหม้
  - ในกรณีที่ได้รับความร้อนมากเกินไปหรือกรณีที่ผลอันตรายในการเกิดปฏิกิริยาได้เองรุนแรงต่ออุณหภูมิการสลายตัว

  การจัดเก็บ :
  - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด และมีการป้องกันความเสียหายทางกายภาพ
  - เก็บในบริเวณที่เย็นและแห้ง
  - เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ
  - เก็บแยกจากสารที่เข้ากันไม่ได้ และเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส และหลีกเลียงการสัมผัสกับแสงโดยตรง
  - ภาชนะบรรจุของสารที่เป็นถังเปล่า แต่มีกากสารเคมีตกค้างอยู่ เช่น ไอระเหย ของเหลว อาจเป็นอันตรายได้ ( เช่น ไอระเหย , ของเหลว )

  ** แหล่งข้อมูลมาจาก ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ กรมควบคุมมลพิษ

#Trending now

ขายสารเคมีแอมโมเนียมไดโครเมต,ขายสารเคมี Ammoniumdichromate,หาซื้อสารเคมีแอมโมเนียมไดโครเมต ที่ไหน,หาซื้อสารเคมี Ammoniumdichromate ที่ไหน,บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสารเคมี,แหล่งขายสารเคมี,

Loading


เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งสินค้าให้ ( มูลค่าสินค้าไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท ) , ต่างจังหวัดจัดส่งทางขนส่งเอกชน หรือตามข้อตกลง

Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit