จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


CODE40103086

กล้อง Stereo Zoom Microscope TM-55
Stereo Microscope Model TM-55

ราคา : ฿ 66,000.00

ราคาล่าสุด : 11 เมษายน 2560
สินค้าพร้อมจำหน่าย 9 กล้อง

สินค้าที่ใช้งานร่วมกับ กล้อง Stereo Zoom Microscope TM-55
จอแสดงผลภาพ LCD 9.7 นิ้ว ราคา : 39,000.00 รายละเอียด
      Product Description + A | - A
 print this page    

  1. หัวกล้อง

  1.1 ชนิด 3 กระบอกตา

  1.2 หัวกล้องเอียงไม่น้อยกว่า 35 องศา  สามารถปรับระยะห่างระหว่างตาได้ในช่วง 52-76 มม.

  1.3 หัวกล้องหมุนได้รอบ  360  องศา

  2.  เลนส์ตา

  2.1 มีระบบป้องกันเชื้อรา กำลังขยาย 10 เท่า จำนวน 1 คู่ 

   2.2 มีค่า field numberไม่ต่ำกว่า  23 มิลลิเมตร

  2.3 สามารถปรับชดเชยค่าสายตาได้ที่เลนส์ตาทั้งสองข้าง (Diopter adjustment)

  3. เลนส์วัตถุ

  3.1 มีระบบป้องกันเชื้อรา เป็นแบบ Greenough Opical System โดยมีมุมทางเดินแสงไม่ต่ำกว่า 10o

  และเป็น Apochromatic สามารถติดตั้งเลนส์ Apo เพิ่มหรือลดกำลังขยาย

  3.2 มีช่วงการปรับภาพ (Zoom range)  กำลังขยายต่ำสุดไม่มากกว่า 0.6 เท่าและกำลังขยายสูงสุดไม่น้อยกว่า 5.5 เท่า 

  3.3 มีอัตราการปรับขยายภาพ (zoom  ratio) 9.2 :1  เท่า

  3.4  มีระยะการทำงาน (Working Distance)  95 มิลลิเมตร

  3.5  มีช่วงกำลังขยายภาพอย่างน้อย 6 เท่า ถึง 55 เท่า

  4. ระบบไฟและฐานกล้อง

  4.1 มีไฟส่องขึ้นและไฟส่องลง เป็นชนิด LED  ขนาด 3 W ให้แสงแบบตกกระทบและแสงส่องผ่านตัวอย่าง

  4.2 ใช้ได้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต

  วิดีโอสาธิต

#Trending now

กล้องเตอริโอชนิด 3 ตา , กล้องเตอริโอ , กล้องจุลทรรศน์, Stereo Microscope

Loading


เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งสินค้าให้ ( มูลค่าสินค้าไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท ) , ต่างจังหวัดจัดส่งทางขนส่งเอกชน หรือตามข้อตกลง

Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit