จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Mathematics > Poster

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 83 รายการ
  Page
:   1   2   [ 3 ]
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง ความน่าจะเป็น 3 (ม.5)
63PTM50035  
โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง ความน่าจะเป็น 3 (ม.5)


ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 1 ตารางแสดงค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมบางมุม (ม.5)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 2 ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ (ม.5)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ 1 การบวกเวกเตอร์ (ม.5)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ 2 ผลคูณเชิงสเกลาร์ (ม.5)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ 3 ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (ม.5)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ 4 การใช้เวอเตอร์ในการหาพื้นที่และปริมาตร (ม.5)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้่องต้น 1 การวัดค่ากลางของข้อมูล (ม.6)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้่องต้น 2 การวัดค่ากลางของข้อมูล (ม.6)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้่องต้น 3 การวัดค่ากลางของข้อมูล (ม.6)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้่องต้น 4 การวัดตำแหน่งของข้อมูล (ม.6)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้่องต้น 5 การวัดการกระจายของข้อมูล (ม.6)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้่องต้น 6 ความแปรปรวน (ม.6)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง ลำดับอนันต์ 1 ทฤษฏีบทของลิมิต

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง ลำดับอนันต์ 2 ลิมิตของลำดับ(ม.6)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง ลำดับอนันต์ 3 การหาผลบวกของอนุกรมอนันต์เรขาคณิต (ม.6)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง ลำดับอนันต์ 4 การหาลิมิตของลำดับอนันต์ (ม.6)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล 1 รูปแบบของความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน (ม.6)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล 2 สมการปกติของความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน (ม.6)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง การแจกแจงปกติและค่ามาตรฐาน (ม.6)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น 1 การหาลิมิตของฟังก์ชันโดยการใช้ทฤษฏีบทเกี่ยวกับลิมิต (ม.6)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่่ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น 2 ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน (ม.6)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น 3 การอินทิเกรต (ม.6)

฿ 350.00

Page :   1   2   [ 3 ]
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit