จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Neulog > Neulog-Logger-Sensor

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 35 รายการ
  Page
:   [ 1 ]   2
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
Voltage logger sensor
89NUL201  
Voltage logger sensor


สินค้าพร้อมจำหน่าย 9 SET

฿ 2,950.00

Current logger sensor
89NUL202  
Current logger sensor


สินค้าพร้อมจำหน่าย 13 SET

฿ 2,900.00

Temperature logger sensor
89NUL203  
Temperature logger sensor


สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 SET

฿ 2,800.00

Light logger sensor
89NUL204  
Light logger sensor


สินค้าพร้อมจำหน่าย 3 SET

฿ 4,000.00

Oxygen logger sensor
89NUL205  
Oxygen logger sensor


สินค้าพร้อมจำหน่าย 4 SET

฿ 15,300.00

ph logger sensor
89NUL206  
ph logger sensor


สินค้าพร้อมจำหน่าย 4 SET

฿ 7,100.00

Humidity logger sensor
89NUL207  
Humidity logger sensor


สินค้าพร้อมจำหน่าย 18 SET

฿ 4,400.00

Pulse logger sensor
89NUL208  
Pulse logger sensor


สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ - วัน )

฿ 5,250.00

Photo gate logger sensor
89NUL209  
Photo gate logger sensor


สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 SET

฿ 3,300.00

Pressure logger sensor
89NUL210  
Pressure logger sensor


สินค้าพร้อมจำหน่าย 20 SET

฿ 5,800.00

Force logger sensor
89NUL211  
Force logger sensor


สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 SET

฿ 8,750.00

Sound logger sensor
89NUL212  
Sound logger sensor


สินค้าพร้อมจำหน่าย 9 SET

฿ 3,850.00

Motion Logger Sensor
89NUL213  
Motion Logger Sensor


สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 SET

฿ 6,900.00

Magnetic Field Logger Sensor
89NUL214  
Magnetic Field Logger Sensor


สินค้าพร้อมจำหน่าย 24 SET

฿ 4,100.00

Conductivity Logger Sensor
89NUL215  
Conductivity Logger Sensor


สินค้าพร้อมจำหน่าย 10 SET

฿ 6,700.00

Spirometer Logger Sensor
89NUL216  
Spirometer Logger Sensor


สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 SET

฿ 8,200.00

Galvanic Skin Response (GSR) Logger Sensor
89NUL217  
Galvanic Skin Response (GSR) Logger Sensor


ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 6,700.00

EKG Logger Sensor
89NUL218  
EKG Logger Sensor


ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 10,500.00

Colorimeter Logger Sensor
89NUL219  
Colorimeter Logger Sensor


สินค้าพร้อมจำหน่าย 3 SET

฿ 8,500.00

CO2 Logger Sensor
89NUL220  
CO2 Logger Sensor


สินค้าพร้อมจำหน่าย 15 SET

฿ 14,750.00

Barometer Logger Sensor
89NUL221  
Barometer Logger Sensor


สินค้าพร้อมจำหน่าย 6 SET

฿ 5,100.00

Blood pressure sensor
89NUL222  
Blood pressure sensor


ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 7,450.00

Drop counter Logger Sensor
89NUL223  
Drop counter Logger Sensor


สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 SET

฿ 7,250.00

Flow rate Logger Sensor
89NUL224  
Flow rate Logger Sensor


สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 SET

฿ 9,100.00

Force plate Logger Sensor
89NUL225  
Force plate Logger Sensor


ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 15,300.00

Rotary motion Logger Sensor
89NUL226  
Rotary motion Logger Sensor


ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 10,400.00

Acceleration Logger Sensor
89NUL227  
Acceleration Logger Sensor


สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 SET

฿ 7,450.00

Salinity Logger Sensor
89NUL228  
Salinity Logger Sensor


สินค้าพร้อมจำหน่าย 4 SET

฿ 6,700.00

Soil moisture Logger Sensor
89NUL229  
Soil moisture Logger Sensor


สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 SET

฿ 6,700.00

UVB Logger Sensor
89NUL230  
UVB Logger Sensor


สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 SET

฿ 7,500.00

Page :   [ 1 ]   2
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit