จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Biology > Models

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 74 รายการ
  Page
:   1   [ 2 ]   3
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
หุ่นจำลองจมูกไฟเบอร์กลาส
40B6065  
หุ่นจำลองจมูกไฟเบอร์กลาส

Nose Model
สินค้าพร้อมจำหน่าย 280 ชิ้น

฿ 1,200.00

แบบจำลองระบบหายใจพร้อมไฟแสดงสภาวะการทำงาน
40B60701  
แบบจำลองระบบหายใจพร้อมไฟแสดงสภาวะการทำงาน

Dynamic model of human respiratory system (electric type)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 ชุด

฿ 12,800.00

หุ่นจำลองระบบสืบพันธุ์หญิงพร้อมทารกในครรภ์
40B6075  
หุ่นจำลองระบบสืบพันธุ์หญิงพร้อมทารกในครรภ์

Human female reproductive system With fetus
สินค้าพร้อมจำหน่าย 22 ชิ้น

฿ 2,800.00

หุ่นจำลองระบบสืบพันธุ์ชาย
40B6080  
หุ่นจำลองระบบสืบพันธุ์ชาย

Human male reproductive system
สินค้าพร้อมจำหน่าย 45 ชิ้น

฿ 2,500.00

แบบจำลองกระดูกสันหลัง
40B6089  
แบบจำลองกระดูกสันหลัง

Human Vertebral column Model
สินค้าพร้อมจำหน่าย 9 ชิ้น

฿ 1,900.00

แบบจำลองไขสันหลัง
40B6090  
แบบจำลองไขสันหลัง

Human spinal cord model
สินค้าพร้อมจำหน่าย 34 ชิ้น

฿ 2,400.00

หุ่นจำลองพัฒนาการของฟัน (ชุด)
40B6091  
หุ่นจำลองพัฒนาการของฟัน (ชุด)

Tooth development model
สินค้าพร้อมจำหน่าย 6 ชุด

฿ 4,500.00

แบบจำลองการแบ่งเซลแบบไมโอซิสของสัตว์ไฟเบอร์กลาส

฿ 3,200.00

แบบจำลองการแบ่งเซลไมโตซิสของสัตว์ไฟเบอร์กลาส
40B6115  
แบบจำลองการแบ่งเซลไมโตซิสของสัตว์ไฟเบอร์กลาส

Mitosis in animal cell
สินค้าพร้อมจำหน่าย 8 ชิ้น

฿ 3,200.00

แบบจำลองการแบ่งเซลไมโอซิสของพืชไฟเบอร์กลาส
40B6120  
แบบจำลองการแบ่งเซลไมโอซิสของพืชไฟเบอร์กลาส

Meiosis in plant cell
สินค้าพร้อมจำหน่าย 10 ชิ้น

฿ 3,200.00

แบบจำลองการแบ่งเซลแบบไมโตซีสของพืชไฟเบอร์กลาส

฿ 3,200.00

แบบจำลองอะมีบา
40B6130  
แบบจำลองอะมีบา

Amoeba model
สินค้าพร้อมจำหน่าย 8 ชิ้น

฿ 2,000.00

แบบจำลองเซลสัตว์
40B6135  
แบบจำลองเซลสัตว์

Animal cell model
สินค้าพร้อมจำหน่าย 9 ชิ้น

฿ 2,500.00

หุ่นจำลองพารามีเซียม
40B6145  
หุ่นจำลองพารามีเซียม

Paramecium model
สินค้าพร้อมจำหน่าย 7 ชิ้น

฿ 2,000.00

แบบจำลองเซลพืช
40B6150  
แบบจำลองเซลพืช

Plant cell model
สินค้าพร้อมจำหน่าย 18 ชิ้น

฿ 2,500.00

หุ่นจำลองกล่องเสียง
40B6155  
หุ่นจำลองกล่องเสียง

Magnified human larynx model
สินค้าพร้อมจำหน่าย 36 ชิ้น

฿ 2,500.00

หุ่นจำลองรากพืช
40B6160  
หุ่นจำลองรากพืช

Anatomical root tip model
สินค้าพร้อมจำหน่าย 16 ชิ้น

฿ 1,400.00

หุ่นจำลองหนอนตัวกลม
40B6165  
หุ่นจำลองหนอนตัวกลม

Anatomical & magnified earthworm model
สินค้าพร้อมจำหน่าย 7 ชิ้น

฿ 1,400.00

หุ่นจำลองศีรษะและสมองแยกชิ้นส่วนได้ 9 ชิ้น
40B6170  
หุ่นจำลองศีรษะและสมองแยกชิ้นส่วนได้ 9 ชิ้น

Giant deluxe head model
สินค้าพร้อมจำหน่าย 4 ชิ้น

฿ 2,500.00

หุ่นจำลองพลานาเรีย
40B6175  
หุ่นจำลองพลานาเรีย

Planaria model
สินค้าพร้อมจำหน่าย 6 ชิ้น

฿ 1,500.00

หุ่นจำลองดอกไม้ครบส่วน
40B6180  
หุ่นจำลองดอกไม้ครบส่วน

Typical Flower Dissectable
สินค้าพร้อมจำหน่าย 6 ชิ้น

฿ 1,700.00

หุ่นจำลองไฮดรา
40B6185  
หุ่นจำลองไฮดรา

Hydra Model
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 ชิ้น

฿ 2,000.00

หุ่นจำลองกบ
40B6190  
หุ่นจำลองกบ

Frog Dissection
สินค้าพร้อมจำหน่าย 8 ชิ้น

฿ 3,500.00

หุ่นจำลองผิวหนังแยกชั้นได้
40B6195  
หุ่นจำลองผิวหนังแยกชั้นได้

Human Skin -4 parts
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 ชิ้น

฿ 2,400.00

หุ่นจำลองกายวิภาคกบ
40B6200  
หุ่นจำลองกายวิภาคกบ

Frog model
สินค้าพร้อมจำหน่าย 3 ตัว

฿ 4,710.00

หุ่นจำลองหนู
40B6205  
หุ่นจำลองหนู

Rat Dissection model
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 3,720.00

หุ่นจำลองศีรษะผ่าซีก
40B6210  
หุ่นจำลองศีรษะผ่าซีก

Half Head model
สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 ชิ้น

฿ 3,720.00

เชิงกรานโค
40BA55  
เชิงกรานโค

The pelvis of cow model
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 9,800.00

หัวใจมนุษย์ (1 ชุดมี 2 ชิ้น)
40BH01  
หัวใจมนุษย์ (1 ชุดมี 2 ชิ้น)

Human heart model
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 3,800.00

ไตมนุษย์
40BH02  
ไตมนุษย์

Human kidney model
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 4,500.00

Page :   1   [ 2 ]   3
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit