จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Physics > Energy

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 46 รายการ
  Page
:   [ 1 ]   2
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
กลจักรไอน้ำจำลองแบบสาธิต (ต่างประเทศ)
2010206  
กลจักรไอน้ำจำลองแบบสาธิต (ต่างประเทศ)

Steam Engine Sectional Model
สินค้าพร้อมจำหน่าย 6 ชุด

฿ 3,700.00

การขยายตัวของลูกตุ้มลอดห่วง
20103631  
การขยายตัวของลูกตุ้มลอดห่วง

Ring and Ball
สินค้าพร้อมจำหน่าย 94 ชุด

฿ 395.00

การขยายตัวของลูกตุ้มลอดห่วงแบบ
20103632  
การขยายตัวของลูกตุ้มลอดห่วงแบบ

gravesande Ring and Ball, Gravesande
สินค้าพร้อมจำหน่าย 267 ชุด

฿ 320.00

คาลอรี่มิเตอร์ 1 รู
2012030  
คาลอรี่มิเตอร์ 1 รู

Calorimeter 1 hole
สินค้าพร้อมจำหน่าย 105 อัน

฿ 120.00

คาลอรี่มิเตอร์แบบใช้ไฟฟ้า (มาโก้)
2012040  
คาลอรี่มิเตอร์แบบใช้ไฟฟ้า (มาโก้)

Electric Calorimeter
สินค้าพร้อมจำหน่าย 26 อัน

฿ 1,400.00

คาลอรี่มิเตอร์แบบกวน
2012041  
คาลอรี่มิเตอร์แบบกวน

Calorimeter
สินค้า by order ( รอผลิตประมาณ 30 วัน )

฿ 850.00

เครื่องยนต์เบนซิล 4 จังหวะแบบสาธิต
2012221  
เครื่องยนต์เบนซิล 4 จังหวะแบบสาธิต

Four Stroke Petrol Engine
สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 ชุด

฿ 4,000.00

เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะแบบสาธิต
2012222  
เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะแบบสาธิต

Four Stroke Diesel Engine
สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 ชุด

฿ 4,000.00

เครื่องยนต์เบนซิล 2 จังหวะแบบสาธิต
2012223  
เครื่องยนต์เบนซิล 2 จังหวะแบบสาธิต

Two Stroke Petrol Engine
สินค้าพร้อมจำหน่าย 3 SET

฿ 4,000.00

เครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะแบบสาธิต
2012224  
เครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะแบบสาธิต

Two Stroke Diesel Engine
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 SET

฿ 4,000.00

เครื่องวัดทิศทางลมอย่างง่าย
2012310  
เครื่องวัดทิศทางลมอย่างง่าย

Wind Direction Indicator
สินค้าพร้อมจำหน่าย 24 ชุด

฿ 410.00

ชุดการเกิดลม
2014045  
ชุดการเกิดลม

Wind generator set
สินค้า by order ( รอผลิตประมาณ 60 วัน )

฿ 430.00

ชุดกล้ามเนื้อเตะบอล
2014059  
ชุดกล้ามเนื้อเตะบอล

Muscular Moving Demonstration
สินค้าพร้อมจำหน่าย 12 ชุด

฿ 140.00

ชุดความสัมพันธ์พลังงาน (สำเร็จรูปมาโก้)
2014085  
ชุดความสัมพันธ์พลังงาน (สำเร็จรูปมาโก้)

Kinetic and Potential Energy Kit
สินค้าพร้อมจำหน่าย 10 ชุด

฿ 750.00

ชุดการถ่ายเทความร้อน
2014140  
ชุดการถ่ายเทความร้อน

heat transfer kit
สินค้าพร้อมจำหน่าย 49 ชุด

฿ 310.00

ชุดเป่าให้แยก
2014166  
ชุดเป่าให้แยก

Blast to part
สินค้าพร้อมจำหน่าย 14 ชุด

฿ 300.00

ชุดพลังงานของน้ำที่ตกจากที่สูง
2014220  
ชุดพลังงานของน้ำที่ตกจากที่สูง

Energy from water fall apparatus
สินค้าพร้อมจำหน่าย 18 ชุด

฿ 400.00

ชุดแสดงสภาพไร้น้ำหนัก
2014230  
ชุดแสดงสภาพไร้น้ำหนัก

Weightnessless demonstration
สินค้าพร้อมจำหน่าย 16 ชุด

฿ 600.00

ชุดทดลองการสมดุลแบบต่างๆ
2014295  
ชุดทดลองการสมดุลแบบต่างๆ

Types of equilibrium
สินค้าพร้อมจำหน่าย 8 ชุด

฿ 870.00

ชุดทดลองพลังงานศักย์ยืดหยุ่น
2014345  
ชุดทดลองพลังงานศักย์ยืดหยุ่น

Elastic Potential Energy
สินค้าพร้อมจำหน่าย 15 ชุด

฿ 1,400.00

ชุดทดลองเพนดูลัม
2014350  
ชุดทดลองเพนดูลัม

Pendulum Apparatus
สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 ชุด

฿ 1,100.00

ชุดทดลองการไหลแบบสม่ำเสมอ
2014360  
ชุดทดลองการไหลแบบสม่ำเสมอ

Laminar Flow Apparatus
สินค้าพร้อมจำหน่าย 21 ชุด

฿ 450.00

ชุดทดลองการหมุนของวัตถุ
2014365  
ชุดทดลองการหมุนของวัตถุ

Rotation Apparatus
สินค้าพร้อมจำหน่าย 26 ชุด

฿ 550.00

ชุดทดลองพลังงานกลและความร้อน
2014390  
ชุดทดลองพลังงานกลและความร้อน

Mechanics Energy and Heat Apparatus
สินค้าพร้อมจำหน่าย 31 ชุด

฿ 450.00

ชุดทดลองประสิทธิภาพ
2014400  
ชุดทดลองประสิทธิภาพ

Efficient Apparatus
สินค้าพร้อมจำหน่าย 43 ชุด

฿ 120.00

ชุดกระดานทดลองพลังงานศักย์ยืดหยุ่น
2014491  
ชุดกระดานทดลองพลังงานศักย์ยืดหยุ่น

Elastic Potential Energy Board
สินค้าพร้อมจำหน่าย 3 ชุด

฿ 7,800.00

ชุดสาธิตพลังงานศักย์ยืดหยุ่นและซิมเปิลฮาร์โมนิค
2014492  
ชุดสาธิตพลังงานศักย์ยืดหยุ่นและซิมเปิลฮาร์โมนิค

Elastic Potential Energy and Simple Harmonic Apparatus
สินค้า by order ( รอผลิตประมาณ 60 วัน )

฿ 5,500.00

ชุดสาธิตการสั่นพ้องของลูกตุ้ม
2014493  
ชุดสาธิตการสั่นพ้องของลูกตุ้ม

Resonance Demonstration Set
สินค้าพร้อมจำหน่าย 11 ชุด

฿ 1,200.00

ชุดสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากน้ำ
2014515  
ชุดสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากน้ำ

Electricity by Water Energy
สินค้าพร้อมจำหน่าย 50 ชุด

฿ 1,100.00

ชุดแสดงเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ความร้อน
2014526  
ชุดแสดงเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ความร้อน

Electrical Heater
สินค้าพร้อมจำหน่าย 4 ชุด

฿ 800.00

Page :   [ 1 ]   2
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit