จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Chemistry > Chemicals

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 271 รายการ
  Page
:   [ 1 ]   2   3   4   5   6   7   8   9   10
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
CH3COOH กรดอะซิติก 0.05 โมล 450 cc.
3090010  
CH3COOH กรดอะซิติก 0.05 โมล 450 cc.

Acetic acid 0.05 M. 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 109 ขวด

฿ 68.00

CH3COOH กรดอะซิติก 6 โมล 450 cc.
3090015  
CH3COOH กรดอะซิติก 6 โมล 450 cc.

Acetic acid 6 M. 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 146 ขวด

฿ 60.00

CH3COOH กรดอะซิติก 98เปอร์เซ็นต์ 450 cc.
3090020  
CH3COOH กรดอะซิติก 98% 450 cc.

Acetic acid 98% 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 25 ขวด

฿ 88.00

อะก้าร์ (วุ้นผง) 50 g.
3090025  
อะก้าร์ (วุ้นผง) 50 g.

Agar 50 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 38 ขวด

฿ 220.00

CH3COCH3 อะซิโตน 450 cc.
3090030  
CH3COCH3 อะซิโตน 450 cc.

Acetone 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 91 ขวด

฿ 98.00

อะซิโตคาร์มีน 100 cc.
3090035  
อะซิโตคาร์มีน 100 cc.

Aceto-carmine 100 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 37 ขวด

฿ 320.00

อะซิโตออร์ซีน 100 cc.
3090036  
อะซิโตออร์ซีน 100 cc.

Aceto - orcein 100 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 36 ขวด

฿ 340.00

C14H8O4 อะลิซารินเรด 10 g.
3090045  
C14H8O4 อะลิซารินเรด 10 g.

Alizarin red 10 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 3 ขวด

฿ 860.00

Al แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ (ม้วน) 1 Roll
3090060  
Al แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ (ม้วน) 1 Roll

Aluminium foil 1 Roll
สินค้าพร้อมจำหน่าย 19 ม้วน

฿ 70.00

AlCl3.6H2O อะลูมิเนียมคลอไรด์ 250 g.
3090065  
AlCl3.6H2O อะลูมิเนียมคลอไรด์ 250 g.

Aluminium chloride 250 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 ขวด

฿ 780.00

Al อะลูมิเนียมผง 50 g.
3090070  
Al อะลูมิเนียมผง 50 g.

Aluminium powder 50 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 42 ขวด

฿ 90.00

Al2(SO4)3 อะลูมิเนียมซัลเฟต 250 g.
3090075  
Al2(SO4)3 อะลูมิเนียมซัลเฟต 250 g.

Aluminium sulphate 250 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 30 ขวด

฿ 60.00

(NH4)2HPO4 ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 450 g.
3090080  
(NH4)2HPO4 ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 450 g.

di-Ammonium hydrogen phosphate (DAP) 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 47 ขวด

฿ 120.00

NH3 สารละลายแอมโมเนีย 27% 450 cc.
3090085  
NH3 สารละลายแอมโมเนีย 27% 450 cc.

Ammonia solution 27% 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 33 ขวด

฿ 80.00

NH4OH แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 5 โมล 450 cc.
3090090  
NH4OH แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 5 โมล 450 cc.

Ammonium hydroxide 5 M. 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 69 ขวด

฿ 70.00

NH4Cl แอมโมเนียมคลอไรด์ 450 g.
3090095  
NH4Cl แอมโมเนียมคลอไรด์ 450 g.

Ammonium chloride 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 109 ขวด

฿ 60.00

(NH4)2Cr207 แอมโมเนียมไดโครเมต 100 g.
3090100  
(NH4)2Cr207 แอมโมเนียมไดโครเมต 100 g.

Ammonium dichromate 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 16 ขวด

฿ 180.00

NH3FeC6H8O7 แอมโมเนียมเฟอริกซิเตรท 100 g.
3090105  
NH3FeC6H8O7 แอมโมเนียมเฟอริกซิเตรท 100 g.

Ammonium fericitrate 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 4 ขวด

฿ 420.00

FeSO4.(NH4)SO2.6H2O แอมโมเนียมเฟอรัสซัลเฟต 500 g.
3090110  
FeSO4.(NH4)SO2.6H2O แอมโมเนียมเฟอรัสซัลเฟต 500 g.

Ammonium ferrous sulphate 500 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 4 ขวด

฿ 800.00

(NH4)6Mo7O24.4H2O แอมโมเนียมเฮปตะโมลิบเดต 50 g.
3090115  
(NH4)6Mo7O24.4H2O แอมโมเนียมเฮปตะโมลิบเดต 50 g.

Ammonium molybdate 50 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 6 ขวด

฿ 650.00

(COONH4)2.H2O แอมโมเนียมออกซาเลต 250 g.
3090125  
(COONH4)2.H2O แอมโมเนียมออกซาเลต 250 g.

Ammonium oxalate 250 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 3 ขวด

฿ 950.00

(NH4)2SO4 แอมโมเนียมซัลเฟต 450 g.
3090130  
(NH4)2SO4 แอมโมเนียมซัลเฟต 450 g.

Ammonium sulphate 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 56 ขวด

฿ 80.00

NH4SCN แอมโมเนียมไทโอไซยาเนต 50 g.
3090135  
NH4SCN แอมโมเนียมไทโอไซยาเนต 50 g.

Ammonium thiocyanate 50 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 19 ขวด

฿ 210.00

C37H27N3Na2O9S3 อะนีลีนบลู
3090140  
C32H25N3Na2O9S3 แอนนีลีน บลู

Aniline Blue
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 ขวด

฿ 7,400.00

SbCl3 แอนติโมนี (III) คลอไรด์ 50 g.
3090150  
SbCl3 แอนติโมนี (III) คลอไรด์ 50 g.

Antimony (III) trichloride 50 g.
สินค้า by order ( รอเข้าคลังประมาณ 30 วัน )

฿ 2,000.00

C6H8O6 กรดแอสคอบิก (วิตามินซี) 50 g.
3090160  
C6H8O6 กรดแอสคอบิค (วิตามินซี) 50 g.

Ascorbic acid 50 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 23 ขวด

฿ 160.00

BaCO3 แบเรียมคาร์บอเนต 100 g.
3091005  
BaCO3 แบเรียมคาร์บอเนต 100 g.

Barium carbonate 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 57 ขวด

฿ 60.00

BaCl2.2H2O แบเรียมคลอไรด์ 450 g.
3091010  
BaCl2.2H2O แบเรียมคลอไรด์ 450 g.

Barium chloride 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 33 ขวด

฿ 85.00

Ba(OH)2.8H2O แบเรียมไฮดรอกไซด์ 100 g.
3091015  
Ba(OH)2.8H2O แบเรียมไฮดรอกไซด์ 100 g.

Barium hydroxide 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 18 ขวด

฿ 420.00

Ba(NO3)2 แบเรียมไนเตรต 100 g.
3091020  
Ba(NO3)2 แบเรียมไนเตรต 100 g.

Barium nitrate 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 22 ขวด

฿ 90.00

Page :   [ 1 ]   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit