จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Biology > Charts

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 30 รายการ
  Page
:
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงอาณาจักรพืชชนิดต่างๆ ขนาด 50x70 เซนติเมตร พร้อมกรอบ

฿ 11,500.00

แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงอาณาจักรพืชชนิดต่างๆ ขนาด 50x70 เซนติเมตร

฿ 9,000.00

แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงส่วนประกอบของเซลล์สัตว์การแบ่งตัวแบบไมโตซิสของสัตว์และสัตว์เซลล์เดียวพยาธิต่างๆ ขนาด 50x70 เซนติเมตร พร้อมกรอบ

฿ 11,500.00

แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงส่วนประกอบของเซลล์สัตว์การแบ่งตัวแบบไมโตซิสของสัตว์และสัตว์เซลล์เดียวพยาธิต่างๆ ขนาด 50x70 เซนติเมตร

฿ 9,000.00

แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงอาณาจักรสัตว์พัฒนาการของกบการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของกบ ขนาด 50x70 พร้อมกรอบ

฿ 11,500.00

แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงอาณาจักรสัตว์พัฒนาการของกบการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของกบ ขนาด 50x70

฿ 9,000.00

แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงอาณาจักรสัตว์พัฒนาการของกบการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของกบ ขนาด 25x35 พร้อมกรอบ

฿ 5,000.00

แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงอาณาจักรสัตว์พัฒนาการของกบการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของกบ ขนาด 25x35

฿ 2,500.00

แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงกายวิภาคของกบ ระบบหายใจและระบบประสาท ขนาด 50x70เซนติเมตร พร้อมกรอบ

฿ 11,500.00

แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงกายวิภาคของกบ ระบบหายใจและระบบประสาท ขนาด 50x70เซนติเมตร

฿ 9,000.00

แผ่นชาร์ตแสดงระบบต่างๆของมนุษย์ขนาด 75x100 เซนติเมตร
40EPBD18  
แผ่นชาร์ตแสดงระบบต่างๆของมนุษย์ขนาด 75x100 เซนติเมตร

Human Physiology set of 12 size 75x100 cm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 4 SET

฿ 9,000.00

แผ่นชาร์ตแสดงอวัยวะต่างๆของมนุษย์ ขนาด 75x100 เซนติเมตร
40EPBD19  
แผ่นชาร์ตแสดงอวัยวะต่างๆของมนุษย์ ขนาด 75x100 เซนติเมตร

Human Physiology set of 5 size 75x100 cm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 ชุด

฿ 3,500.00

แผ่นชาร์ต Zoology ขนาด 75x100 เซนติเมตร
40EPBD20  
แผ่นชาร์ต Zoology ขนาด 75x100 เซนติเมตร

Zoology set of 36
สินค้าพร้อมจำหน่าย 4 SET

฿ 22,000.00

แผ่นชาร์ต Botany เหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

฿ 18,000.00

แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงระบบต่างๆของมนุษย์ ขนาด 50x70 เซนติเมตร พร้อมกรอบ
40EPBD4  
แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงระบบต่างๆของมนุษย์ ขนาด 50x70 เซนติเมตร พร้อมกรอบ

Human Anatomy set of 11 size 50x70 cm. with frame
สินค้า by order ( รอผลิตประมาณ 60 วัน )

฿ 14,500.00

แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงระบบต่างๆของมนุษย์ ขนาด 50x70 เซนติเมตร

฿ 11,000.00

แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงระบบต่างๆของมนุษย์  ขนาด 25x35 เซนติเมตร พร้อมกรอบ
40EPBD4S  
แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงระบบต่างๆของมนุษย์ ขนาด 25x35 เซนติเมตร พร้อมกรอบ

Human Anatomy set of 11 size 25x35 cm. with frame
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 5,500.00

แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงระบบต่างๆของมนุษย์ ขนาด 20x33 เซนติเมตร

฿ 3,000.00

แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์  ขนาด 50x70เซนติเมตร พร้อมกรอบ
40EPBD5  
แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ ขนาด 50x70เซนติเมตร พร้อมกรอบ

Human Reproductive Organs set of 8 size 50x70 cm. with frame
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 11,500.00

แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ ขนาด 50x70เซนติเมตร
40EPBD5N  
แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ ขนาด 50x70เซนติเมตร

Human Reproductive Organs set of 8 size 50x70 cm.
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ 9,000.00

แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงส่วนต่างๆที่สำคัญของพืช ขนาด 50x70 เซนติเมตร
40EPBD6  
แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงส่วนต่างๆที่สำคัญของพืช ขนาด 50x70 เซนติเมตร

General Botany-I set of 8 size 50x70 cm. with frame
สินค้า by order ( รอผลิตประมาณ 60 วัน )

฿ 11,500.00

แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงส่วนต่างๆที่สำคัญของพืช ขนาด 50x70 เซนติเมตร

฿ 9,000.00

แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงส่วนต่างๆที่สำคัญของพืช ขนาด 25x35 เซนติเมตร พร้อมกรอบ

฿ 5,000.00

แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงส่วนต่างๆที่สำคัญของพืช ขนาด 25x35 เซนติเมตร

฿ 2,500.00

แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงเรื่องพืช ขนาด 50x70 เซนติเมตร พร้อมกรอบ

฿ 11,500.00

แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงเรื่องพืช ขนาด 50x70 เซนติเมตร
40EPBD7N  
แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงเรื่องพืช ขนาด 50x70 เซนติเมตร

Botany-II set of 8 size 50x70 cm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 SET

฿ 9,000.00

แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงเรื่องพืช ขนาด 50x70 เซนติเมตร พร้อมกรอบ
40EPBD7S  
แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงเรื่องพืช ขนาด 50x70 เซนติเมตร พร้อมกรอบ

Botany-II set of 8 size 25x35 cm. with frame
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 5,000.00

แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงเรื่องพืช ขนาด 25x35 เซนติเมต
40EPBD7SN  
แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงเรื่องพืช ขนาด 25x35 เซนติเมต

Botany-II set of 8 size 25x35 cm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 ชุด

฿ 2,500.00

แผ่นชาร์ตแบบนูน แสดงส่วนประกอบของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ขนาด 50x70 เซนติเมตร พร้อมกรอบ

฿ 11,500.00

แผ่นชาร์ตแบบนูน แสดงส่วนประกอบของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ขนาด 50x70 เซนติเมตร

฿ 9,000.00

Page :
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit