จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > CD-VCD > CD-VCD-Mathematics

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 61 รายการ
  Page
:   [ 1 ]   2   3
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
CD การสอนคณิตศาตร์ประถมศึกษา (Mattimath)
50MTCD001  
CD การสอนคณิตศาตร์ประถมศึกษา (Mattimath)

NLVM 10-pack Mobile License CDs - English
สินค้าพร้อมจำหน่าย 91 แผ่น

฿ 3,500.00

สมมูลและสัจนิรันดร์
62VCD100  
สมมูลและสัจนิรันดร์


สินค้าพร้อมจำหน่าย 14 แผ่น

฿ 300.00

ความสัมพันธ์
62VCD101  
ความสัมพันธ์

Relation
สินค้าพร้อมจำหน่าย 14 แผ่น

฿ 300.00

โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์
62VCD102  
โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์

Domain and Range of Relation
สินค้าพร้อมจำหน่าย 12 แผ่น

฿ 300.00

กราฟของความสัมพันธ์ ตอนที่ 1
62VCD103  
กราฟของความสัมพันธ์ ตอนที่ 1

Graph of Relation Part 1
สินค้าพร้อมจำหน่าย 25 แผ่น

฿ 300.00

กราฟของความสัมพันธ์ ตอนที่ 2
62VCD104  
กราฟของความสัมพันธ์ ตอนที่ 2

Graph of Relation Part 2
สินค้าพร้อมจำหน่าย 23 แผ่น

฿ 300.00

อินเวอร์สของความสัมพันธ์
62VCD105  
อินเวอร์สของความสัมพันธ์

Inverse of Relation
สินค้าพร้อมจำหน่าย 9 แผ่น

฿ 300.00

ระยะระหว่างจุดสองจุด
62VCD106  
ระยะระหว่างจุดสองจุด


สินค้าพร้อมจำหน่าย 11 แผ่น

฿ 300.00

ความชันของเส้นตรง
62VCD107  
ความชันของเส้นตรง

Slope of a Line
สินค้าพร้อมจำหน่าย 15 แผ่น

฿ 300.00

ความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นเส้นตรง
62VCD108  
ความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นเส้นตรง


สินค้าพร้อมจำหน่าย 17 แผ่น

฿ 300.00

CD-VCD ภาคตัดกรวย
62VCD109  
CD-VCD ภาคตัดกรวย

Conic Section
สินค้าพร้อมจำหน่าย 7 แผ่น

฿ 300.00

CD-VCD วงกลม
62VCD110  
CD-VCD วงกลม

Circle
สินค้าพร้อมจำหน่าย 4 แผ่น

฿ 300.00

พาราโบลา
62VCD51  
พาราโบลา

Parabola
สินค้าพร้อมจำหน่าย 3 แผ่น

฿ 300.00

วงรี
62VCD52  
วงรี

Ellipse
สินค้าพร้อมจำหน่าย 18 แผ่น

฿ 300.00

ไฮเพอร์โบลา
62VCD53  
ไฮเพอร์โบลา

Hyperbola
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 300.00

ความหมายของฟังก์ชัน
62VCD54  
ความหมายของฟังก์ชัน

Meaning and Type of Function
สินค้าพร้อมจำหน่าย 10 แผ่น

฿ 300.00

พีชคณิตของฟังก์ชัน
62VCD55  
พีชคณิตของฟังก์ชัน

Algebra of Function
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 แผ่น

฿ 300.00

กราฟของฟังชันไซน์และโคไซน์
62VCD56  
กราฟของฟังชันไซน์และโคไซน์

Graphs of Sine and Cosine
สินค้าพร้อมจำหน่าย 4 แผ่น

฿ 300.00

สถิติพื้นฐาน
62VCD57  
สถิติพื้นฐาน

Basic Statistics
สินค้าพร้อมจำหน่าย 10 แผ่น

฿ 300.00

การนำเสนอข้อมูล
62VCD58  
การนำเสนอข้อมูล

Presentation of Data
สินค้าพร้อมจำหน่าย 15 แผ่น

฿ 300.00

กราฟของฟังก์ชันเอกโพเนนเชียล
62VCD59  
กราฟของฟังก์ชันเอกโพเนนเชียล

Graphs of Exponential Function
สินค้าพร้อมจำหน่าย 7 แผ่น

฿ 300.00

กราฟของฟังก์ชันลอการิทึม
62VCD60  
กราฟของฟังก์ชันลอการิทึม

Graphs of Logarithm Function
สินค้าพร้อมจำหน่าย 6 แผ่น

฿ 300.00

กฎของไซน์และโคไซน์
62VCD61  
กฎของไซน์และโคไซน์

Law of Sine and Cosine
สินค้าพร้อมจำหน่าย 9 แผ่น

฿ 300.00

อินเวอร์สของฟังก์ชันไซน์
62VCD62  
อินเวอร์สของฟังก์ชันไซน์

Inverse of Sine
สินค้าพร้อมจำหน่าย 14 แผ่น

฿ 300.00

อินเวอร์สของฟังก์ชันโคไซน์
62VCD63  
อินเวอร์สของฟังก์ชันโคไซน์

Inverse of Cosine
สินค้าพร้อมจำหน่าย 18 แผ่น

฿ 300.00

อินเวอร์สของฟังก์ชันแทนเจนต์
62VCD64  
อินเวอร์สของฟังก์ชันแทนเจนต์

Inverse of Tangent
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 แผ่น

฿ 300.00

เมตริกซ์
62VCD65  
เมตริกซ์

Matrix
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 แผ่น

฿ 300.00

CD-VCD กำหนดการเชิงเส้น
62VCD66  
CD-VCD กำหนดการเชิงเส้น

Linear Programming
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 แผ่น

฿ 300.00

เวกเตอร์ในระนาบ ตอนที่ 1
62VCD67  
เวกเตอร์ในระนาบ ตอนที่ 1

Vector in Plane 1
สินค้าพร้อมจำหน่าย 15 แผ่น

฿ 300.00

เวกเตอร์ในระนาบ ตอนที่ 2
62VCD68  
เวกเตอร์ในระนาบ ตอนที่ 2

Vector in Plane 2
สินค้าพร้อมจำหน่าย 16 แผ่น

฿ 300.00

Page :   [ 1 ]   2   3
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit