จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Biology > Biology-Equipment

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 69 รายการ
  Page
:   [ 1 ]   2   3
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
กรรไกรปลายโค้ง 5 นิ้ว
40100152  
กรรไกรปลายโค้ง 5 นิ้ว

Dissecting Scissors, Curved 5 inches
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 อัน

฿ 200.00

กรรไกรปลายแหลม 5 นิ้ว
40100153  
กรรไกรปลายแหลม 5 นิ้ว

Dissecting Scissors, Sharp Point 5 inches
สินค้าพร้อมจำหน่าย 11 อัน

฿ 200.00

กรรไกรปลายแหลมข้าง-แบนข้าง 5 นิ้ว
40100154  
กรรไกรปลายแหลมข้าง-แบนข้าง 5 นิ้ว

Dissecting Scissors, Blunt-Sharp Points 5 inches
สินค้าพร้อมจำหน่าย 7 อัน

฿ 200.00

กระจกปิดสไลด์ 18x18 มม. 100 แผ่น
4010050  
กระจกปิดสไลด์ 18x18 มม. 100 แผ่น

Cover Glass 18x18 mm., 100 plates.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 1966 กล่อง

฿ 36.00

กระจกปิดสไลด์ 22x22 มม. 100 แผ่น
4010051  
กระจกปิดสไลด์ 22x22 มม. 100 แผ่น

Cover Glass 22x22 mm. 100 ,plates
สินค้าพร้อมจำหน่าย 758 กล่อง

฿ 40.00

กระจกสไลด์ขอบฝน ขนาด 1X3 นิ้ว (50แผ่น ต่อ กล่อง)
4010054  
กระจกสไลด์ขอบฝน ขนาด 1X3 นิ้ว (50แผ่น/กล่อง)

Microscope slide 1x3 inch(50 Plates/Set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 484 กล่อง

฿ 80.00

กระจกสไลด์ (72 แผ่นต่อกล่อง)
4010055  
กระจกสไลด์ (72 แผ่นต่อกล่อง)

Microscope Slides (72 plates/box)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2439 กล่อง

฿ 88.00

กระจกสไลด์ 2 หลุม (5 แผ่นต่อชุด)
4010056  
กระจกสไลด์ 2 หลุม (5 แผ่นต่อชุด)

Microscope Slider, 2 cavities (5 plates/set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 107 ชุด

฿ 80.00

กระจกสไลด์ 1 หลุม (5 แผ่นต่อชุด)
4010060  
กระจกสไลด์ 1 หลุม (5 แผ่นต่อชุด)

Microscope Slider, cavity (5 plates/set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 198 ชุด

฿ 90.00

กระดาษเซลโลเฟน (5 แผ่นต่อชุด)
4010115  
กระดาษเซลโลเฟน (5 แผ่นต่อชุด)

Cellophane paper (5 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 130 ชุด

฿ 95.00

กระดาษเนื้อเยื่อ
4010150  
กระดาษเนื้อเยื่อ

Tissue paper
สินค้าพร้อมจำหน่าย 53 ม้วน

฿ 12.00

กล่องสไลด์ 100 แผ่น
4010295  
กล่องสไลด์ 100 แผ่น

Microscope slide case, 100 slides
สินค้าพร้อมจำหน่าย 97 อัน

฿ 250.00

ขวดดองสัตว์ 750 ซีซี ฝาล็อคได้
4011055  
ขวดดองสัตว์ 750 ซีซี ฝาล็อคได้

Storage Bottle 750 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 55 ใบ

฿ 180.00

ขวดดองสัตว์ 1,000 ซีซี ฝาล็อคได้
4011060  
ขวดดองสัตว์ 1,000 ซีซี ฝาล็อคได้

Storage Bottle 1,000 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 22 ใบ

฿ 220.00

เข็มเขี่ยเชื้อปลายแหลม (ต่างประเทศ)
4011134  
เข็มเขี่ยเชื้อปลายแหลม (ต่างประเทศ)

Needle, pointed ends
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 160.00

เข็มเขี่ยเชื้อปลายแหลม 6 นิ้ว
4011135  
เข็มเขี่ยเชื้อปลายแหลม 6 นิ้ว

Needle, stainless steel 6 inches
สินค้าพร้อมจำหน่าย 306 อัน

฿ 50.00

เข็มเขี่ยเชื้อถอดด้ามได้ (3 แบบ)
4011136  
เข็มเขี่ยเชื้อถอดด้ามได้ (3 แบบ)

Needle, Holder & Needles (3 patterns)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 38 อัน

฿ 195.00

เข็มเขี่ยเชื้อปลายแหลมยาว 10 นิ้ว
4011138  
เข็มเขี่ยเชื้อปลายแหลมยาว 10 นิ้ว

Needle, stainless steel 10 inches
สินค้าพร้อมจำหน่าย 32 อัน

฿ 55.00

เข็มเขี่ยเชื้อปลายห่วงยาว 10 นิ้ว
4011139  
เข็มเขี่ยเชื้อปลายห่วงยาว 10 นิ้ว

Loop, Stainless steel 10 inches
สินค้าพร้อมจำหน่าย 60 อัน

฿ 55.00

เข็มเขี่ยเชื้อปลายห่วง 6 นิ้ว
4011140  
เข็มเขี่ยเชื้อปลายห่วง 6 นิ้ว

Loop, Stainless steel 6 inches
สินค้าพร้อมจำหน่าย 265 อัน

฿ 45.00

เข็มเจาะเลือด (10 อันต่อชุด)
4011145  
เข็มเจาะเลือด (10 อันต่อชุด)

Blood Lancets (10 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 24 ชุด

฿ 40.00

เข็มฉีดยาเบอร์ 18 (10 อันต่อชุด)
4011150  
เข็มฉีดยาเบอร์ 18 (10 อันต่อชุด)

Needles, Syringe No.18 (10 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 40 ชุด

฿ 30.00

เครื่องตัดชิ้นเนื้อเยื่อ
4012205  
เครื่องตัดชิ้นเนื้อเยื่อ

Microtome
สินค้าพร้อมจำหน่าย 17 ชุด

฿ 240.00

เครื่องตัดเนื้อเยื่อด้วยมือพร้อมมีด
4012206  
เครื่องตัดเนื้อเยื่อด้วยมือพร้อมมีด

Hand Microtome with knife
สินค้าพร้อมจำหน่าย 22 เครื่อง

฿ 2,000.00

เครื่องวัดความดันโลหิต
4012245  
เครื่องวัดความดันโลหิต

Sphygmomanometer
สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 ชุด

฿ 3,200.00

เครื่องวัดความจุปอด
4012285  
เครื่องวัดความจุปอด

Spirometer
สินค้าพร้อมจำหน่าย 13 ชุด

฿ 390.00

เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสง
4012290  
เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสง

Photosynthesis Apparatus
สินค้าพร้อมจำหน่าย 62 ชุด

฿ 900.00

เครื่องวัดอัตราการหายใจ
4012295  
เครื่องวัดอัตราการหายใจ

Measurement of Respiration Apparatus
สินค้าพร้อมจำหน่าย 48 ชุด

฿ 700.00

ชุดหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน
4014005  
ชุดหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน

Anaerobic Respiration Set
สินค้าพร้อมจำหน่าย 51 ชุด

฿ 290.00

ชุดการแพร่แบบออสโมซิส
4014040  
ชุดการแพร่แบบออสโมซิส

Osmosis Apparatus Set
สินค้าพร้อมจำหน่าย 124 ชุด

฿ 420.00

Page :   [ 1 ]   2   3
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit