จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > ASEAN > Asean-CD-VCD

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 16 รายการ
  Page
:   [ 1 ]
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
วิดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน รอบรู้ประชาคมอาเซียน
62D5501  
วิดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน รอบรู้ประชาคมอาเซียน

(DVD : The Association of Southeast Asian Nation)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 4 แผ่น

฿ 400.00

วิดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุดประเทศไทย
62D5502  
วิดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุดประเทศไทย

(DVD : Thailand)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 6 แผ่น

฿ 400.00

วิดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุดประเทศลาว
62D5503  
วิดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุดประเทศลาว

(DVD : Laos)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 แผ่น

฿ 400.00

วิดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุดประเทศพม่า
62D5504  
วิดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุดประเทศพม่า

(DVD : Myanmar)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 แผ่น

฿ 400.00

วิดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุดประเทศเวียดนาม
62D5505  
วิดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุดประเทศเวียดนาม

(DVD : Vietnam)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 แผ่น

฿ 400.00

วิดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุดประเทศกัมพูชา
62D5506  
วิดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุดประเทศกัมพูชา

(DVD : Cambodia)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 แผ่น

฿ 400.00

วิดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุดประเทศมาเลเซีย
62D5507  
วิดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุดประเทศมาเลเซีย

(DVD : Malaysia)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 แผ่น

฿ 400.00

วิดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุดประเทศฟิลิปปินส์
62D5508  
วิดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุดประเทศฟิลิปปินส์

(DVD : Philippines)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 แผ่น

฿ 400.00

วิดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุดประเทศบรูไน
62D5509  
วิดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุดประเทศบรูไน

(DVD : Brunei)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 แผ่น

฿ 400.00

วิดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุดประเทศสิงคโปร์
62D5510  
วิดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุดประเทศสิงคโปร์

(DVD : Singapore)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 แผ่น

฿ 400.00

วิดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุดประเทศอินโดนีเซีย

฿ 400.00

สื่อดิจิตอล อาเซียนศึกษา การเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน

฿ 500.00

สื่อดิจิตอล อาเซียนศึกษา การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน

฿ 500.00

สื่อดิจิตอล พจนานุกรมภาพ 10 ภาษา
62E5515  
สื่อดิจิตอล พจนานุกรมภาพ 10 ภาษา

(DVD : Electronic Picture Dictionary in 10 ASEAN Languages)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 แผ่น

฿ 600.00

สื่อดิจิตอล อาเซียนศึกษา ข้อมูลอาเซียน
62E5528  
สื่อดิจิตอล อาเซียนศึกษา ข้อมูลอาเซียน

(DVD : ASEAN Information)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 แผ่น

฿ 500.00

สื่อดิจิตอล อาเซียนศึกษา ประชาคมอาเซียน
62E5529  
สื่อดิจิตอล อาเซียนศึกษา ประชาคมอาเซียน

(DVD : ASEAN Community)
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 500.00

Page :   [ 1 ]
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit