จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Physics > Waves-and-Sound

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


    27 results found
View as : List View Picture View  

CODE PRODUCT NAME PRICE (฿)  
กล่องคลื่น (ใช้กับชุดสาธิตการใช้พลังงานจากคลื่นรหัส 20145111) 1,900.00  
กล่องกำทอนเสียง 510.00  
การหาความเร็วของเสียงโดยวิธีของคุนดต์ 4,100.00  
คลื่นนิ่ง (ชุดสาธิต) 6,500.00  
ชุดคลื่นเสียง พร้อมหูฟังอย่างดี (มาโก้) 4,500.00  
หลอดท่อกำทอน 1,200.00  
ชุดไมโครโฟนอย่างง่าย 530.00  
ชุดโทรศัพท์แบบไดนามิค รวมสายไฟ 10 เมตร 400.00  
ชุดทดลองการเดินทางของเสียง 130.00  
ชุดสาธิตการเกิดของคลื่น 7,000.00  
อุปกรณ์สาธิตการเกิดกระแสไฟฟ้าจากคลื่นน้ำ 3,200.00  
ชุดสาธิตการใช้พลังงานจากคลื่น 540.00  
ชุดสาธิตการใช้พลังงานจากคลื่น พร้อมกล่องคลื่น รหัส 2010210 3,100.00  
ชุดสาธิตเรื่อง Sound and Music 3,200.00  
โซโนมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (ไม้) 2,800.00  
ถาดคลื่นน้ำ (มาโก้) 4,700.00  
ถาดคลื่นน้ำใช้กับโอเวอร์เฮด Overhead Ripple Tank 12,000.00  
เบลอินแวคคูอัมจาร์วิธเพลท 2,000.00  
แผ่นไม้ทดลองเรื่องเสียง 490.00  
เรโซแนนซ์ (จากส้อมเสียงพร้อมกล่องไม้) 1 คู่ 1,400.00  
แวคคูอัมปั๊มขนาด 1ต่อ4 HP 4,500.00  
สโตรโบสโคป (หมุนด้วยตลับลูกปืน) 540.00  
ส้อมเสียงขนาด 12 ซม. 120.00  
ส้อมเสียงชุดละ 8 อัน 2,700.00  
ส้อมเสียงพร้อมกล่องไม้ 850.00  
ชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของคลื่น 2,700.00  
คลื่นนิ่งในเส้นเชือก 12,000.00  

จำนวนสินค้า 27 รายการ
Loading
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit