จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Mathematics > Poster

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


    83 results found
View as : List View Picture View  

CODE PRODUCT NAME PRICE (฿)  
โปสเตอร์เรื่อง เวลา วัน เดือน ปี 120.00  
โปสเตอร์ไวนิลทำไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลรูปหลายเหลี่ยม ป.1 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลรูปหลายเหลี่ยม 8 ชนิด 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลนักคณิตศาสตร์ทำอะไรบ้าง 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลการคูณ 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลการคูณ 1 ถึง 12 4,200.00  
โปสเตอร์ไวนิลจุดเส้นตรงและรังสี 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลหาผลบวกได้อย่างไร 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลหาผลลบได้อย่างไร 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลมาตราเกี่ยวกับความจุ 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลมาตราเกี่ยวกับความยาว 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลมาตราเกี่ยวกับน้ำหนักและมวล 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลมาตราเกี่ยวกับเวลา 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลมาตราเกี่ยวกับอุณหภูมิ 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลทรงตันรูปเรขาคณิต 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลสมมาตร 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลหาผลคูณได้อย่างไร 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลแผนภูมิรูปภาพ 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลมุมและเส้น 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลหาผลหารได้อย่างไร 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลกราฟแท่ง 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลสมบัติของมุม 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลคุณสมบัติของรูปวงกลม 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลพื้นที่และเส้นรอบรูป ป.4 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลมุม 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลมุมและการวัดมุม 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลมุมและการวัดมุมเป็นองศา 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลรูปวงกลม 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลการเท่ากันของเศษส่วนทศนิยมและเปอ์เซ็นต์ 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลการเปลี่ยนเศษส่วนทศนิยมและเปอร์เซ็นต์ 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลการทำให้เเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลพื้นที่และเส้นรอบรูป ป.5 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลรูปสามเหลี่ยม 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลรูปสามเหลี่ยมชนิดต่างๆ 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลรูปสามเหลี่ยม 6 ชนิด 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลรูปหลายเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลวิธีการดำเนินการด้วยทศนิยม 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลวิธีการดำเนินการด้วยเศษส่วน 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลแผนภูมิรูปวงกลม 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลกราฟเส้น 350.00  
โปสเตอร์ไวนิลสมบัติที่สำคัญ 350.00  
โปสเตอร์กลอสซี่ ชนิดของกราฟ 350.00  
โปสเตอร์กลอสซี่ รูปเรขาคณิตสามมิติ 350.00  
โปสเตอร์กลอสซี่ สูตรทางเรขาคณิต 350.00  
การวัด1 : หน่วยวัดความยาว 50.00  
การวัด2 : การวัดอย่างถูกต้อง 50.00  
การวัด3 : ปริมาตร1 : วัตถุที่ไม่เป็นรูปทรงเรขาคณิต 50.00  
การวัด4 : ปริมาตร2 : อากาศมีปริมาตร 50.00  
การวัด5 : การชั่งมวล 50.00  
แผ่นไวนิลประวัตินักคณิตศาสตร์ ขนาด 50x60 ซม. 200.00  
โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง กำหนดการเชิงเส้น 1 กราฟของระบบอสมการเชิงเส้น 1 ตัวแปร (ม.4) 350.00  
โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง กำหนดการเชิงเส้น 2 กราฟของระบบอสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร (ม.4) 350.00  
โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง ฟังก์ชั่นเอกซ์โพเนนเซียล(ม.4) 350.00  
โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง ลำดับและอนุกรม 1 ลำดับ(ม.5) 350.00  
โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง ลำดับและอนุกรม 2 อนุกรม(ม.5) 350.00  
โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง ลำดับและอนุกรม 3 อนุกรมเลขและเรขาคณิต (ม.5) 350.00  
โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง ความน่าจะเป็น 1 (ม.5) 350.00  
โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง ความน่าจะเป็น 2 (ม.5) 350.00  
โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง ความน่าจะเป็น 3 (ม.5) 350.00  
โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 1 ตารางแสดงค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมบางมุม (ม.5) 350.00  
โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 2 ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ (ม.5) 350.00  
โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ 1 การบวกเวกเตอร์ (ม.5) 350.00  
โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ 2 ผลคูณเชิงสเกลาร์ (ม.5) 350.00  
โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ 3 ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (ม.5) 350.00  
โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ 4 การใช้เวอเตอร์ในการหาพื้นที่และปริมาตร (ม.5) 350.00  
โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้่องต้น 1 การวัดค่ากลางของข้อมูล (ม.6) 350.00  
โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้่องต้น 2 การวัดค่ากลางของข้อมูล (ม.6) 350.00  
โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้่องต้น 3 การวัดค่ากลางของข้อมูล (ม.6) 350.00  
โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้่องต้น 4 การวัดตำแหน่งของข้อมูล (ม.6) 350.00  
โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้่องต้น 5 การวัดการกระจายของข้อมูล (ม.6) 350.00  
โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้่องต้น 6 ความแปรปรวน (ม.6) 350.00  
โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง ลำดับอนันต์ 1 ทฤษฏีบทของลิมิต 350.00  
โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง ลำดับอนันต์ 2 ลิมิตของลำดับ(ม.6) 350.00  
โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง ลำดับอนันต์ 3 การหาผลบวกของอนุกรมอนันต์เรขาคณิต (ม.6) 350.00  
โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง ลำดับอนันต์ 4 การหาลิมิตของลำดับอนันต์ (ม.6) 350.00  
โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล 1 รูปแบบของความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน (ม.6) 350.00  
โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล 2 สมการปกติของความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน (ม.6) 350.00  
โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง การแจกแจงปกติและค่ามาตรฐาน (ม.6) 350.00  
โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น 1 การหาลิมิตของฟังก์ชันโดยการใช้ทฤษฏีบทเกี่ยวกับลิมิต (ม.6) 350.00  
โปสเตอร์กลอสซี่่ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น 2 ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน (ม.6) 350.00  
โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น 3 การอินทิเกรต (ม.6) 350.00  

จำนวนสินค้า 83 รายการ
Loading
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit