จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Chemistry > Molymod

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


    55 results found
View as : List View Picture View  

CODE PRODUCT NAME PRICE (฿)  
3,000.00  
3,700.00  
6,500.00  
12,700.00  
2,000.00  
3,400.00  
3,500.00  
4,600.00  
3,700.00  
2,600.00  
5,200.00  
2,500.00  
6,600.00  
3,500.00  
2,500.00  
2,400.00  
3,300.00  
ชุดแบบจำลองพอลิไวนิลคลอไรด์, พอลิโพรไพลีน, พอลิสไตรีน, ไนลอน 6.6 6,500.00  
5,600.00  
1,300.00  
ชุดแบบจำลองพอลิไวนิลคลอไรด์ 1,500.00  
ชุดแบบจำลองพอลิโพรไพลีน 1,400.00  
ชุดแบบจำลองพอลิสไตรีน 1,600.00  
1,600.00  
ชุดแบบจำลองไนลอน 6.6 2,300.00  
2,000.00  
5,000.00  
1,500.00  
1,400.00  
2,200.00  
3,000.00  
1,300.00  
4,700.00  
34,000.00  
4,900.00  
2,450.00  
2,400.00  
ชุดแบบจำลองโมเลกุลพื้นฐาน 2,600.00  
ชุดแบบจำลองโมเลกุลสารอินทรีย์ สำหรับครู 6,600.00  
ชุดแบบจำลองโมเลกุลสารอินทรีย์และอนินทรีย์ สำหรับครู 5,900.00  
6,500.00  
5,500.00  
8,300.00  
2,900.00  
2,900.00  
2,800.00  
1,400.00  
1,300.00  
7,300.00  
3,700.00  
1,600.00  
4,300.00  
4,800.00  
3,700.00  
3,000.00  

จำนวนสินค้า 55 รายการ
Loading
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit