จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Biology > Models

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


    74 results found
View as : List View Picture View  

CODE PRODUCT NAME PRICE (฿)  
แบบจำลองดีเอ็นเอ 3,400.00  
หุ่นจำลองสำหรับฝึกพยาบาล 18,000.00  
หุ่นจำลองอวัยวะร่างกายแยกชิ้นส่วนได้ 41 ชิ้น 12,800.00  
หุ่นจำลองฟันขนาดประมาณ 10X10X11 ซม. พร้อมแปรง 1,200.00  
หุ่นจำลองกระเพาะอาหาร 1,400.00  
หุ่นจำลองถุงลมปอด 1,980.00  
หุ่นจำลองศีรษะแยกชิ้นส่วนได้ 10 ชิ้น 2,700.00  
หุ่นจำลองแสดงการเจริญเติบโตของทารก ในครรภ์ 16,000.00  
หุ่นจำลองไวรัสเอดส์ 1,800.00  
หุ่นจำลองลำต้นใบเลี้ยงเดี่ยว 1,700.00  
หุ่นจำลองลำต้นใบเลี้ยงคู่ 1,700.00  
หุ่นจำลองโครงสร้างใบพืช 1,750.00  
หุ่นแสดงพัฒนาการของกบ 2,000.00  
หุ่นจำลองปอดใส 3,400.00  
หุ่นจำลองหู 1,700.00  
หุ่นจำลองสมองไฟเบอร์กลาส 2,000.00  
แบบจำลองระบบหมุนเวียนโลหิตของมนุษย์พร้อมไฟแสดงสภาวะการทำงาน 12,800.00  
แบบจำลองระบบย่อยอาหารไฟเบอร์กลาส 4,200.00  
แบบจำลองระบบขับถ่ายพร้อมไฟแสดงสภาวะการทำงาน 12,800.00  
แบบจำลองระบบย่อยอาหารขนาดใหญ่ 6,900.00  
หุ่นจำลองตาไฟเบอร์กลาส 2,000.00  
หุ่นจำลองหู Human giant ear model 3,000.00  
หุ่นจำลองหัวใจไฟเบอร์กลาส 2,000.00  
หัวใจจำลอง 2,300.00  
หุ่นจำลองศีรษะ-คอ 3,500.00  
แบบจำลองไต-กระเพาะปัสสาวะ 3,000.00  
หุ่นจำลองไต Human giant kidney model 2,000.00  
หุ่นจำลองไต Human kidney model 1,500.00  
หุ่นจำลองปอดไฟเบอร์กลาส 1,600.00  
หุ่นจำลองกล้ามเนื้อมนุษย์ ขนาด 80 ซม. 15,000.00  
หุ่นจำลองจมูกไฟเบอร์กลาส 1,200.00  
แบบจำลองระบบหายใจพร้อมไฟแสดงสภาวะการทำงาน 12,800.00  
หุ่นจำลองระบบสืบพันธุ์หญิงพร้อมทารกในครรภ์ 2,800.00  
หุ่นจำลองระบบสืบพันธุ์ชาย 2,500.00  
แบบจำลองกระดูกสันหลัง 1,900.00  
แบบจำลองไขสันหลัง 2,400.00  
หุ่นจำลองพัฒนาการของฟัน (ชุด) 4,500.00  
แบบจำลองการแบ่งเซลแบบไมโอซิสของสัตว์ไฟเบอร์กลาส 3,200.00  
แบบจำลองการแบ่งเซลไมโตซิสของสัตว์ไฟเบอร์กลาส 3,200.00  
แบบจำลองการแบ่งเซลไมโอซิสของพืชไฟเบอร์กลาส 3,200.00  
แบบจำลองการแบ่งเซลแบบไมโตซีสของพืชไฟเบอร์กลาส 3,200.00  
แบบจำลองอะมีบา 2,000.00  
แบบจำลองเซลสัตว์ 2,500.00  
หุ่นจำลองพารามีเซียม 2,000.00  
แบบจำลองเซลพืช 2,500.00  
หุ่นจำลองกล่องเสียง 2,500.00  
หุ่นจำลองรากพืช 1,400.00  
หุ่นจำลองหนอนตัวกลม 1,400.00  
หุ่นจำลองศีรษะและสมองแยกชิ้นส่วนได้ 9 ชิ้น 2,500.00  
หุ่นจำลองพลานาเรีย 1,500.00  
หุ่นจำลองดอกไม้ครบส่วน 1,700.00  
หุ่นจำลองไฮดรา 2,000.00  
หุ่นจำลองกบ 3,500.00  
หุ่นจำลองผิวหนังแยกชั้นได้ 2,400.00  
หุ่นจำลองกายวิภาคกบ 4,710.00  
หุ่นจำลองหนู 3,720.00  
หุ่นจำลองศีรษะผ่าซีก 3,720.00  
เชิงกรานโค 9,800.00  
หัวใจมนุษย์ (1 ชุดมี 2 ชิ้น) 3,800.00  
ไตมนุษย์ 4,500.00  
มดลูกระยะตั้งครรภ์ 9 เดือน พร้อมทารกในครรภ์ 12,000.00  
สมองมนุษย์ถอดประกอบได้ 6,500.00  
โครงสร้างในช่องเชิงกรานมนุษย์เพื่อแสดงอวัยวะระบบสืบพันธุ์เพศชาย 6,800.00  
โครงสร้างในช่องเชิงกรานมนุษย์เพื่อแสดงอวัยวะระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 6,800.00  
หุ่นจำลองเด็กแรกเกิด 3,600.00  
ผิวหนังมนุษย์ 3,200.00  
ระบบทางเดินอาหารมนุษย์ 3,200.00  
โครงสร้างเชิงกรานมนุษย์แสดงอวัยวะระบบขับถ่ายปัสสาวะ 6,800.00  
ตับมนุษย์ 2,500.00  
มดลูกมนุษย์ (หุ่นจำลองระบบสืบพันธุ์ เพศหญิง) 3,000.00  
หุ่นจำลองหูมนุษย์ถอดประกอบได้ 3 ชิ้น 4,000.00  
แบบจำลองอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย 3,200.00  
ปอดและหัวใจแสดงการแลกเปลี่ยนก๊าซ 3,600.00  
สมองรูปหน้ามนุษย์สามารถถอดประกอบได้ 5 ชิ้น 8,900.00  

จำนวนสินค้า 74 รายการ
Loading
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit