จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Environmental-And-EarthScience > Environmental

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


    68 results found
View as : List View Picture View  

CODE PRODUCT NAME PRICE (฿)  
ชุดกลั่นน้ำด้วยแสงอาทิตย์ (ระนาบคู่) 1,200.00  
ชุดกลั่นน้ำด้วยแสงอาทิตย์ (ระนาบคู่) 1,200.00  
ชุดกลั่นน้ำด้วยแสงอาทิตย์ (ระนาบเดี่ยว) 800.00  
ชุดกลั่นน้ำด้วยแสงอาทิตย์ (ระนาบเดี่ยว) 800.00  
เทอร์โมมิเตอร์ ต่ำสุด-สูงสุด 350.00  
เทปวัดสนาม 50 เมตร 750.00  
เทปวัดสนาม 50 เมตร 750.00  
นาฬิกาแสดงเฟสดวงจันทร์ 9,900.00  
กรอบนับประชากร 680.00  
กระป๋องเก็บตัวอย่างดิน 60.00  
กล้องส่องทางไกล 2 ตา ซูมได้ 7-21x40 1,450.00  
ขวดเก็บตัวอย่างน้ำ 1,300.00  
ไคลโนมิเตอร์ 85.00  
เครื่องกรองน้ำอย่างง่าย 600.00  
เครื่องสาธิตกรองน้ำ 1,500.00  
ความสัมพันธ์การโคจร 120.00  
เครื่องมือแสดงการเกิดหินตะกอน 450.00  
เครื่องวัดความชื้นในดินแบบเข็ม 650.00  
เครื่องวัดมุมเงยของดวงอาทิตย์ 300.00  
เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน 4,500.00  
ชุดวัดความชื้นของอากาศ 300.00  
ชุดแบบจำลองการเกิดน้ำใต้ดิน 420.00  
ชุดจับสัตว์เล็กในดิน 750.00  
ชุดหยั่งความลึก 250.00  
ชุดทดลองสาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว 440.00  
ชุดสำรวจสิ่งมีชีวิตในดิน 1,200.00  
ซอฟต์แวร์ดาราศาสตร์ 13,000.00  
เซคิดิสก์ 540.00  
เซคิดิสก์ทองเหลือง ศก. 20 ซม. 3,000.00  
เดนซิโอมิเตอร์ 280.00  
ตะแกรงร่อนดิน เบอร์ 10 ศก. 20 ซม. สูง 6 ซม. 1,100.00  
ตะแกรงร่อนดิน เบอร์ 20 ศก. 20 ซม. สูง 6 ซม. 1,200.00  
ตะแกรงร่อนดิน เบอร์ 80 ศก. 20 ซม. สูง 6 ซม. 1,600.00  
ตะแกรงร่อนดิน เบอร์ 100 ศก. 20 ซม. สูง 6 ซม. 1,850.00  
ตะแกรงร่อนดิน เบอร์ 10 ศก. 20 ซม. สูง 5 ซม. 1,400.00  
ตัวอย่างแร่ 130.00  
ตัวอย่างแร่ 20 ตัวอย่าง (ก้อนใหญ่) 2,500.00  
ตัวอย่างแร่และหิน 50 ตัวอย่าง 2,800.00  
ตัวอย่างหิน 130.00  
ตัวอย่างหิน 1,900.00  
ตัวอย่างโลหะและโลหะผสม 12 ตัวอย่าง 1,900.00  
ถังน้ำเกรดเอ 30 ซม. 80.00  
ที่จัดแมลง 100.00  
เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิดิน 20 ซม. (GLOBE) 3,400.00  
เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิดิน -10-110 ๐C 13 ซม. (GLOBE) 950.00  
เทอร์โมมิเตอร์แบบมีโลหะหุ้ม -10-110 ๐C (GLOBE) 700.00  
เทอร์บิดิตี้ ทิวบ์ ยาว 1 เมตร 2,100.00  
เทอร์บิดิตี้ ทิวบ์ ยาว 1.20 เมตร 3,900.00  
ธงบอกตำแหน่งขนาดเล็กพร้อมเสา 50 ซม. 65.00  
ธงบอกตำแหน่งขนาดใหญ่พร้อมเสา 150 ซม. 150.00  
แผนที่แร่ 50.00  
แผนภูมิลักษณะอากาศและภูมิอากาศของไทย 2,500.00  
แผ่นอัดใบไม้ 350.00  
แผ่นอัดใบไม้พลาสติก 95.00  
พลั่วตักดินขนาดเล็ก 40.00  
ออเจอร์ 2,400.00  
แผนภาพนูนต่ำแสดงวงจรของน้ำ 4,500.00  
แผนภาพนูนต่ำแสดงลักษณะดิน 4,500.00  
แผนภาพนูนต่ำลักษณะภูมิประเทศ 4,500.00  
แผนภาพหินและภูเขาไฟ 4,500.00  
แผนภาพแสดงการขยับตัวของเปลือกโลก 4,500.00  
แผนภาพนูนต่ำแสดงวัฎจักรของก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ 4,500.00  
แบบจำลองลักษณะภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา 15,000.00  
แผนที่ภาพนูนต่ำแสดงมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ 9,500.00  
แผนภาพนูนต่ำแสดงวัฏจักรของหิน 9,500.00  
แบบจำลองลักษณะภูมิประเทศ 9,500.00  
แผนภาพธรณีวิทยา 4,500.00  
แบบจำลองชั้นของโลก 7,500.00  

จำนวนสินค้า 68 รายการ
Loading
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit