จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Chemistry > Chemicals

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


    271 results found
View as : List View Picture View  

CODE PRODUCT NAME PRICE (฿)  
CH3COOH กรดอะซิติก 0.05 โมล 450 cc. 68.00  
CH3COOH กรดอะซิติก 6 โมล 450 cc. 60.00  
CH3COOH กรดอะซิติก 98% 450 cc. 88.00  
อะก้าร์ (วุ้นผง) 50 g. 220.00  
CH3COCH3 อะซิโตน 450 cc. 98.00  
อะซิโตคาร์มีน 100 cc. 320.00  
อะซิโตออร์ซีน 100 cc. 340.00  
C14H8O4 อะลิซารินเรด 10 g. 860.00  
Al แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ (ม้วน) 1 Roll 70.00  
AlCl3.6H2O อะลูมิเนียมคลอไรด์ 250 g. 780.00  
Al อะลูมิเนียมผง 50 g. 90.00  
Al2(SO4)3 อะลูมิเนียมซัลเฟต 250 g. 60.00  
(NH4)2HPO4 ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 450 g. 120.00  
NH3 สารละลายแอมโมเนีย 27% 450 cc. 80.00  
NH4OH แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 5 โมล 450 cc. 70.00  
NH4Cl แอมโมเนียมคลอไรด์ 450 g. 60.00  
(NH4)2Cr207 แอมโมเนียมไดโครเมต 100 g. 180.00  
NH3FeC6H8O7 แอมโมเนียมเฟอริกซิเตรท 100 g. 420.00  
FeSO4.(NH4)SO2.6H2O แอมโมเนียมเฟอรัสซัลเฟต 500 g. 800.00  
(NH4)6Mo7O24.4H2O แอมโมเนียมเฮปตะโมลิบเดต 50 g. 650.00  
(COONH4)2.H2O แอมโมเนียมออกซาเลต 250 g. 950.00  
(NH4)2SO4 แอมโมเนียมซัลเฟต 450 g. 80.00  
NH4SCN แอมโมเนียมไทโอไซยาเนต 50 g. 210.00  
C32H25N3Na2O9S3 แอนนีลีน บลู 7,400.00  
SbCl3 แอนติโมนี (III) คลอไรด์ 50 g. 2,000.00  
C6H8O6 กรดแอสคอบิค (วิตามินซี) 50 g. 160.00  
BaCO3 แบเรียมคาร์บอเนต 100 g. 60.00  
BaCl2.2H2O แบเรียมคลอไรด์ 450 g. 85.00  
Ba(OH)2.8H2O แบเรียมไฮดรอกไซด์ 100 g. 420.00  
Ba(NO3)2 แบเรียมไนเตรต 100 g. 90.00  
BaSO4 แบเรียมซัลเฟต 450 g. 90.00  
สารละลายเบเนดิกซ์ 450 cc. 95.00  
C6H6 เบนซินบริสุทธิ์ 450 g. 550.00  
C6H5COOH กรดเบนโซอิก 450 cc. 210.00  
C2H5N3O2 สารละลายไบยูเรต 100 cc. 70.00  
Na2B4O7 บอแร็กซ์ 450 g. 150.00  
C10H18O พิมเสน 25 g. 65.00  
H3BO3 กรดบอริก 450 g. 220.00  
C27H28Br2O5S โบรโมไทมอลบลู 100 cc. 75.00  
C27H28Br2O5S โบรโมไทมอลบลู (ผง) 5 g. 1,100.00  
C4H10O เอ็น-บิวทานอล 100 cc. 140.00  
สารละลายบัฟเฟอร์ pH 4.0 500 ml. 500.00  
สารละลายบัฟเฟอร์ pH 7.0 500 ml. 500.00  
สารละลายบัฟเฟอร์ pH 10.0 500 ml. 500.00  
Conductivity Solution 1,413 uS/cm 460 ml. 1,900.00  
(CH3COO)2 Ca.H2O แคลเซียมอะซิเตรต 100 g. 380.00  
CaCO3 แคลเซียมคาร์บอเนต (เม็ด) 450 g. 60.00  
CaCO3 แคลเซียมคาร์บอเนต (ผง) 250 g. 60.00  
CaC2 แคลเซียมคาร์ไบต์ 250 g. 80.00  
CaCl2 แคลเซียมคลอไรด์ 350 g. 60.00  
Ca(OH)2 แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 250 g. 60.00  
CaCl2O2 แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ 70.00  
Ca(NO3)2.4H2O แคลเซียมไนเตรต 500 g. 1,400.00  
Ca3(PO4)2 แคลเซียมฟอสเฟต 100 g. 70.00  
CaSO4 แคลเซียมซัลเฟต 450 g. 60.00  
C10H16O แคมเฟอร์ (การบูร) 250 g. 200.00  
แคนาดาบัลซั่ม 25 cc. 2,100.00  
CS2 คาร์บอนไดซัลไฟด์ 450 cc. 3,000.00  
C6H5OH กรดคาร์บอลิก (ฟีนอล) 400.00  
คาร์มีน 2,100.00  
น้ำมันระหุ่ง 450 cc. 220.00  
C ผงถ่านไม้ (ชาร์โคล) 150 g. 70.00  
C6H10O8.กรดซิตริก 450 g. 180.00  
คลาคส์ฟลูอิด 450 cc. 120.00  
CoCl2.6H2O โคบอลท์ (II) คลอไรด์ 100 g. 1,800.00  
Co(NO3)2.6H2O โคบอลต์ (II) ไนเตรต 100 g. 2,100.00  
น้ำมันมะพร้าว 100 cc. 40.00  
น้ำมันมะพร้าว 450 cc. 100.00  
C32H22N6Na2O6S2 คอนโกเรด 10 g. 690.00  
(CH3COO)2 Cu คอปเปอร์ (II) อะซิเตรต 500 g. 2,600.00  
CuCO3คอปเปอร์(II)คาร์บอเนต 100 g. 180.00  
CuCl2.2H2O คอปเปอร์(II)คลอไรด์ 500 กรัม (AR) 1,400.00  
Cu(NO3)2 คอปเปอร์(II)ไนเตรต 250 g. 1,700.00  
CuO คอปเปอร์ (II) ออกไซด์ 50 g. 80.00  
Cu แผ่นทองแดง 50 g. 90.00  
CuSO4.5H2O คอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (จุนสี) 450 g. 130.00  
C25H30ClN3 คริสตอลไวโอเลต 25 g. 1,200.00  
ผงขมิ้น 100 g. 90.00  
C6H10 ไซโคลเฮกซีน 500 cc. 2,400.00  
ไดแอสเตส 50 g. 2,100.00  
(C2H5)2O ไดเอททิล อีเทอร์ 450 cc. 580.00  
H2O น้ำกลั่นบริสุทธิ์ 1000 cc. 20.00  
สีย้อมผ้า สีน้ำเงิน 10 g. 40.00  
สีย้อมผ้า สีเขียว 10 g. 40.00  
สีย้อมผ้า สีแดง 10 g. 40.00  
เหล็กคีเลต 50 g. 850.00  
C10H14N2Na2O8•2H20 อี.ดี.ที.เอ. ได-โซเดียมซอลท์ 100 g. 450.00  
CH3COOC2H5 เอททิลอะซิเตรด 450 cc. 130.00  
C2H5OH เอทิลแอลกอฮอล์ (เอทานอล) 450 cc. 90.00  
C2H5OH เอทิลแอลกอฮอล์ 70% 450 cc. 70.00  
C2H5OH เอทิลแอลกอฮอล์ (เอทานอล) 5 Lt. 700.00  
C2H5OH เอทิลแอลกอฮอล์ (เอทานอล) 20 Lt. 2,500.00  
C37H37N2Na2O10S3 ฟลาสกรีน 100 cc. 100.00  
ปุ๋ย 12-12-17 100 g. 40.00  
ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต 100 g. 40.00  
HCHO ฟอร์มาลีน 20% 450 cc. 100.00  
HCHO ฟอร์มาลีน 40% 450 cc. 80.00  
HCOOH กรดฟอร์มิก 85% 450 cc. 95.00  
C6H12O6 ฟรุกโตส 100 g. 1,200.00  
C20H17N3Na2O9S3 ฟุซซิน แอซิด 25 g. 3,400.00  
C20H20CIN3 ฟุซซิน เบสิก 25 g. 1,400.00  
เจลาติน 50 g. 125.00  
เจนเชียลไวโอเลต 100 cc. 45.00  
กลาสวูล (ใยแก้ว) 50 g. 150.00  
C3H8O3 กลีเซอรีน (กลีเซอรอล) 250 cc. 105.00  
CH2NH2COOH กรดอะมิโนไกลซีน 100 g. 530.00  
C6H12O6 กลูโคส 250 g. 55.00  
C6H12O6 กลูโคส 450 g. 100.00  
C6H14 เฮกเซน 450 cc. 120.00  
H2O2 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 12% 450 cc. 105.00  
HCl กรดไฮโดรคลอริก 12 โมล 450 cc. 90.00  
HCl กรดไฮโดรคลอริก 6 โมล 450 cc. 50.00  
HCl กรดไฮโดรคลอริก 2 โมล 450 cc. 50.00  
HCl กรดไฮโดรคลอริก 1 โมล 450 cc. 50.00  
HF กรดไฮโดรฟลูออริก (กรดกัดแก้ว) 70% 100 มล. 170.00  
C12H13NO2 ไอ.เอ.เอ. 5 g. 5,400.00  
อิมมัลชันออยล์ 100 cc. 950.00  
I2 ไอโอดีนคริสตอล 50 กรัม (AR Grade) 600.00  
สารละลายไอโอดีน 1% 100 cc. 50.00  
สารละลายไอโอดีน 1% 450 cc. 115.00  
Fe ผงตะไบเหล็ก 100 g. 50.00  
FeCl3 ไอร์รอน ( III ) คลอไรด์ 450 g. 150.00  
Fe(NO3)2.H2O ไอรอน(III)ไนเตรท (เฟอริคไนเตรท) 500 กรัม (AR) 1,400.00  
FeSO4.7H2O ไอร์รอน (II) ซัลเฟต 500 g. 700.00  
FeS ไอร์รอน (II) ซัลไฟด์ 100 g. 500.00  
น้ำมันก๊าด 450 cc. 120.00  
C3H6O3 กรดแลคติก 450 g. 440.00  
C12H22O11.H2O น้ำตาลแลคโตส 500 g. 1,250.00  
ลาโนลีน 100 g. 125.00  
Pb แผ่นตะกั่ว 100 g. 65.00  
Pb(CH3COO)2.3H2O เลด( II) อะซิเตต 100 g. 440.00  
Pb(NO3)2 เลด (II)ไนเตรต 100 g. 150.00  
LiCl ลิเทียมคลอไรด์ (ผง) 50 g. 420.00  
LiCl ลิเทียมคลอไรด์ 450 cc. 210.00  
C12H22O11.H2O น้ำตาลมอลโตส 100 g. 1,700.00  
C3H4O4 กรดมาโลนิก (ผง) 25 g. 550.00  
MnC12.4H2O แมงกานีส (II) คลอไรด์ 500 g. 1,700.00  
MnO2 แมงกานีส (IV)ออกไซด์ 450 g. 90.00  
MnSO4.H2O แมงกานีส (II)ซัลเฟต 450 g. 90.00  
MgCl2 แมกนีเซียมคลอไรด์ 450 g. 85.00  
Mg แมกนีเซียม (ขดใหญ่) 25 g. 420.00  
MgSO4 แมกนีเซียมซัลเฟต 450 g. 55.00  
C10H20O เมนทอล 50 g. 165.00  
HgCl เมอร์คิวริก (II) คลอไรด์ 25 g. 880.00  
HgSO4 เมอร์คิวริก (II) ซัลเฟต 100 g. 2,850.00  
Hg ปรอท 25 g. 290.00  
HgO เมอร์คิวริก (II) ออกไซด์ 100 g. 2,700.00  
C15H15N3O2 เมทิลเรด 100 cc. 40.00  
CH3OH เมทิลแอลกอฮอล์ 450 cc. 75.00  
CH3OH เมทิลแอลกอฮอล์ 70% 450 cc. 80.00  
เมทิลเซลลูโลส 100 g. 450.00  
C14H14N3NaO3S เมทิลออร์เรนจ์ 0.1% 100 cc. 50.00  
C8H8O3 น้ำมันระกำ 450 cc. 370.00  
CH3OH แอลกอฮอล์ จุดไฟ (เมทิลสปิริต) 3.8 L 280.00  
C24H27N3.HCl เมทิลไวโอเลต 100 cc. 45.00  
C16H18N3SCl.2H2O เมทิลีนบลู 0.1% 450 cc. 170.00  
C16H18N3SCl เมทิลีนบลู (ผง) 10 g. 450.00  
C12H10O2 เอ็น เอ เอ 25 g. 3,400.00  
C10H8 แนฟธาลีน (ลูกเหม็น) 250 g. 95.00  
C10H8O 1-แนฟทอล 100 g. 1,380.00  
NiCl2.6H2O นิเกิล (II) คลอไรด์ 500 g. 3,600.00  
NiSO4.6H2O นิเกิล (II) ซัลเฟต 250 g. 300.00  
C6H5NO2 กรดนิโครทินิก (ไนโตรเบนซีน) 100 g. 950.00  
C9H6O4 นินไฮดริน 25 g. 3,000.00  
HNO3 กรดไนตริก 68% 450 cc. 90.00  
HNO3 กรดไนตริก 2 โมล 450 cc. 60.00  
HNO3 กรดไนตริก 6 โมล 450 cc. 70.00  
HNO3 กรดไนตริก 7 โมล 450 cc. 75.00  
HNO3 กรดไนตริก 8 โมล 450 cc. 100.00  
โอลีฟออยล์ 100 cc. 105.00  
ออร์ซีน 5 g. 4,900.00  
C2H2O4 กรดออกซาลิก 100 g. 60.00  
พาราฟินไข 1 kg. 190.00  
พาราฟินเหลว 450 cc. 185.00  
C5H12O เอ็น-เพนทานอล 100 cc. 180.00  
เปบซิน 100 g. 10,500.00  
ปิโตรเลียมอีเทอร์ 40-60 450 cc. 450.00  
เปปโตน 50 g. 650.00  
เปปเปอร์มิ้นท์ 25 cc. 85.00  
เปอร์เม้าท์ 50 cc. 450.00  
C20H14O4 ฟีนอล์ฟทาลีน 0.1% 100 cc. 45.00  
C19H14O5S ฟินอลเรด 100 cc. 70.00  
H3PO4 กรดฟอสฟอริก 450 cc. 130.00  
สารแข็งตัว 30 cc. 60.00  
(CH2CH2)2 ผง พี.อี. 1 kg. 300.00  
KAl2(SO4)3.12H2O สารส้ม (โพแทสเซียมอลัม) 450 g. 100.00  
KCl โพแทสเซียมคลอไรด์ 100 g. 45.00  
KBr โพแทสเซียมโบรไมด์ 100 g. (AR) 300.00  
K2CO3 โพแทสเซียมคาร์บอเนต 450 g. 120.00  
K2CrO4 โพแทสเซียมโครเมต 100 g. 480.00  
KCN โพแทสเซียมไซยาไนด์ 500 g. 550.00  
K2Cr2O7 โพแทสเซียมไดโครเมท 100 g. 100.00  
KH2PO4 โพแทสเซียม ไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 500 g. 980.00  
K3Fe (CN)6 โพแทสเซียมเฮกซะไซยาโนเฟอร์เรต (III) 100 กรัม 550.00  
K4Fe(CN)6.3H2O โพแทสเซียมเฮกซะไซยาโนเฟอร์เรต (IV) 100 g. 120.00  
KHSO4 โพแทสเซียมไฮโดรเจนซัลเฟต 500 g. 1,200.00  
KOH โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 350 g. 160.00  
C8H5KO4 โพแทสเซียมไฮโดรเจนพราเลท 500 g. 1,950.00  
KI โพแทสเซียมไอโอไดด์ 100 g. 640.00  
KNO3 โพแทสเซียมไนเตรต 450 g. 100.00  
KMnO4 โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (ด่างทับทิม) 100 g. 70.00  
K2SO4 โพแทสเซียมซัลเฟต 100 g. 70.00  
C3H8O ไฮโซ-โพรพานอล 450 cc. 340.00  
C3H7OH เอ็น-โพรพานอล 450 cc. 450.00  
C3H6O2 กรดโพรพิโอนิก 450 cc. 750.00  
น้ำตาลทรายดิบ 100 g. 60.00  
C6H6O2 รีซอร์ซินอล 100 g. 1,800.00  
น้ำมันรำ 100 cc. 64.00  
C20H19CIN4 สารละลายซาฟรานิน 100 cc. 70.00  
C7H6O3 กรดซาลิไซลิก 100 g. 150.00  
เซลแลค 100 g. 150.00  
ซิลิกาเจล 1 kg. 300.00  
AgNO3 ซิลเวอร์(I)ไนเตรต 10 g. 750.00  
CH3COONa.3H2O โซเดียมอะซิเตรต 100 g. 70.00  
C6H5COONa โซเดียมเบนโซเอต 450 g. 110.00  
Na2CO3 โซเดียมคาร์บอเนต 350 g. 50.00  
Na3C6H5O7.2H2O โซเดียมซิเตรต 100 g. 70.00  
NaCl โซเดียมคลอไรด์ 450 g. 45.00  
NaF โซเดียมฟลูออไรด์ 100 g. 120.00  
Na2HPO4 ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 450 g. 130.00  
NaH2PO4 โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 450 g. 150.00  
NaOH โซเดียมไฮดรอกไซด์ เม็ด 350 g. 150.00  
NaOH โซเดียมไฮดรอกไซด์ 50% 450 cc. 65.00  
NaOH โซเดียมไฮดรอกไซด์ 2.5 โมล 450 cc. 55.00  
NaOCl โซเดียมไฮโปคลอไรต์ 450 cc. 70.00  
NaHCO3 โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 450 g. 60.00  
Na2S2O4โซเดียมไฮโดรซัลไฟด์ 450 g. 140.00  
Na โลหะโซเดียม 8 g. 150.00  
Na2S2O5 โซเดียมเมตาไบซัลไฟท์ 450 g. 110.00  
NaNO3 โซเดียมไนเตรต 450 g. 90.00  
NaNO2 โซเดียมไนไตรต์ 450 g. 200.00  
C4H4KNaO6.4H2O โซเดียมโพแทสเซียมทาร์เทรต 100 g. 170.00  
Na3PO4.12H2O โซเดียมฟอสเฟต 100 g. 75.00  
Na2Si3O7 โซเดียมซิลิเกต (แก้วเหลว) 450 g. 100.00  
Na2SO4 โซเดียมซัลเฟต 450 g. 60.00  
Na2S โซเดียมซัลไฟด์ 350 g. 80.00  
Na2SO3 โซเดียมซัลไฟต์ 100 g. 200.00  
Na2S2O3.5H2O โซเดียมไทโอซัลเฟต 450 g. 60.00  
แป้งมัน 250 g. 60.00  
SnCl2สแตนนัส(II)คลอไรด์ 100 g. 850.00  
CH3(CH2)16COOH กรดสเตียริก 450 g. 170.00  
SrCl2.6H2O สตรอนเซียม (II) คลอไรด์ 50 g. 370.00  
C12H22O11 ซูโครส (น้ำตาลทราย) 450 g. 100.00  
S กำมะถันผง (ซัลเฟอร์) 350 g. 75.00  
S แท่งกำมะถัน 250 g. 60.00  
H2SO4 กรดซัลฟูริก 98% 450 cc. 80.00  
H2SO4 กรดซัลฟูริก 1 โมล 450 cc. 60.00  
H2SO4 กรดซัลฟูริก 2 โมล 450 cc. 60.00  
H2SO4 กรดซัลฟูริก 6 โมล 450 cc. 70.00  
ผงทัลคัม 450 g. 60.00  
C76H52O46 กรดแทนนิก 100 g. 930.00  
C19H15ClN4 ที.ที.ซี. 10 g. 3,800.00  
Sn แผ่นดีบุก 50 g. 180.00  
TiO2 ไทเทเนียม(IV)ไดออกไซด์ 450 g. 180.00  
ทินเนอร์ 250 cc. 80.00  
C10H14O ไทมอล 100 g. 1,500.00  
น้ำมันสน 100 cc. 70.00  
C6H5CH3 โทลูอีน 450 cc. 130.00  
(C15H16CIN3S).0.5ZnCl2 โทลูอิดีล บลู 5 g. 5,300.00  
ยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ 100 cc. 60.00  
น้ำมันยูคาลิปตัส 50 cc. 85.00  
CH4N2O ยูเรีย 450 g. 95.00  
วาสลีน 100 g. 85.00  
วาสลีน 500 g. 180.00  
ไรท์สเตน 100 cc. 130.00  
C8H10 ไซลีน 450 cc. 130.00  
ยีสต์ 150 g. 160.00  
Zn สังกะสี 100 g. 95.00  
ZnSO4.H2O ซิงค์(II)ซัลเฟต 450 g. 95.00  
ZnCl2 ซิงค์(II)คลอไรด์ 100 g. 250.00  
ZnO ซิงค์(II)ออกไซด์ 450 g. 180.00  

จำนวนสินค้า 271 รายการ
Loading
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit