จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Biology > Charts

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


    30 results found
View as : List View Picture View  

CODE PRODUCT NAME PRICE (฿)  
แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงอาณาจักรพืชชนิดต่างๆ ขนาด 50x70 เซนติเมตร พร้อมกรอบ 11,500.00  
แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงอาณาจักรพืชชนิดต่างๆ ขนาด 50x70 เซนติเมตร 9,000.00  
แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงส่วนประกอบของเซลล์สัตว์การแบ่งตัวแบบไมโตซิสของสัตว์และสัตว์เซลล์เดียวพยาธิต่างๆ ขนาด 50x70 เซนติเมตร พร้อมกรอบ 11,500.00  
แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงส่วนประกอบของเซลล์สัตว์การแบ่งตัวแบบไมโตซิสของสัตว์และสัตว์เซลล์เดียวพยาธิต่างๆ ขนาด 50x70 เซนติเมตร 9,000.00  
แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงอาณาจักรสัตว์พัฒนาการของกบการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของกบ ขนาด 50x70 พร้อมกรอบ 11,500.00  
แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงอาณาจักรสัตว์พัฒนาการของกบการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของกบ ขนาด 50x70 9,000.00  
แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงอาณาจักรสัตว์พัฒนาการของกบการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของกบ ขนาด 25x35 พร้อมกรอบ 5,000.00  
แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงอาณาจักรสัตว์พัฒนาการของกบการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของกบ ขนาด 25x35 2,500.00  
แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงกายวิภาคของกบ ระบบหายใจและระบบประสาท ขนาด 50x70เซนติเมตร พร้อมกรอบ 11,500.00  
แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงกายวิภาคของกบ ระบบหายใจและระบบประสาท ขนาด 50x70เซนติเมตร 9,000.00  
แผ่นชาร์ตแสดงระบบต่างๆของมนุษย์ขนาด 75x100 เซนติเมตร 9,000.00  
แผ่นชาร์ตแสดงอวัยวะต่างๆของมนุษย์ ขนาด 75x100 เซนติเมตร 3,500.00  
แผ่นชาร์ต Zoology ขนาด 75x100 เซนติเมตร 22,000.00  
แผ่นชาร์ต Botany เหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน 18,000.00  
แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงระบบต่างๆของมนุษย์ ขนาด 50x70 เซนติเมตร พร้อมกรอบ 14,500.00  
แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงระบบต่างๆของมนุษย์ ขนาด 50x70 เซนติเมตร 11,000.00  
แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงระบบต่างๆของมนุษย์ ขนาด 25x35 เซนติเมตร พร้อมกรอบ 5,500.00  
แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงระบบต่างๆของมนุษย์ ขนาด 20x33 เซนติเมตร 3,000.00  
แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ ขนาด 50x70เซนติเมตร พร้อมกรอบ 11,500.00  
แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ ขนาด 50x70เซนติเมตร 9,000.00  
แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงส่วนต่างๆที่สำคัญของพืช ขนาด 50x70 เซนติเมตร 11,500.00  
แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงส่วนต่างๆที่สำคัญของพืช ขนาด 50x70 เซนติเมตร 9,000.00  
แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงส่วนต่างๆที่สำคัญของพืช ขนาด 25x35 เซนติเมตร พร้อมกรอบ 5,000.00  
แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงส่วนต่างๆที่สำคัญของพืช ขนาด 25x35 เซนติเมตร 2,500.00  
แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงเรื่องพืช ขนาด 50x70 เซนติเมตร พร้อมกรอบ 11,500.00  
แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงเรื่องพืช ขนาด 50x70 เซนติเมตร 9,000.00  
แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงเรื่องพืช ขนาด 50x70 เซนติเมตร พร้อมกรอบ 5,000.00  
แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงเรื่องพืช ขนาด 25x35 เซนติเมต 2,500.00  
แผ่นชาร์ตแบบนูน แสดงส่วนประกอบของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ขนาด 50x70 เซนติเมตร พร้อมกรอบ 11,500.00  
แผ่นชาร์ตแบบนูน แสดงส่วนประกอบของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ขนาด 50x70 เซนติเมตร 9,000.00  

จำนวนสินค้า 30 รายการ
Loading
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit