จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Chemistry > Alla-France

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


    15 results found
View as : List View Picture View  

CODE PRODUCT NAME PRICE (฿)  
เทอร์โมมิเตอร์ -20-110 องศาเซลเซียส แอลกอฮอล์ ALLA France 200.00  
เทอร์โมมิเตอร์ -20-150 องศาเซลเซียส แอลกอฮอล์ ALLA France 210.00  
เทอร์โมมิเตอร์ -10-60 องศาเซลเซียส แอลกอฮอล์ ALLA France 240.00  
เทอร์โมมิเตอร์ -20-400 องศาเซลเซียส ปรอท ALLA France 450.00  
เทอร์โมมิเตอร์ -20-110 องศาเซลเซียส ปรอท ALLA France 260.00  
เทอร์โมมิเตอร์ -20-150 องศาเซลเซียส ปรอท ALLA France 270.00  
เทอร์โมมิเตอร์ -20-250 องศาเซลเซียส ปรอท ALLA France 330.00  
เทอร์โมมิเตอร์ -20-360 องศาเซลเซียส ปรอท ALLA France 340.00  
เทอร์โมมิเตอร์ -10-60 องศาเซลเซียส ปรอท ALLA France 400.00  
รีแฟรกโตมิเตอร์ วัดปริมาณน้ำตาล 0 - 32 เปอร์เซ็น : 0.2เปอร์เซ็นBrix 3,800.00  
รีแฟรกโตมิเตอร์ วัดปริมาณความเค็ม 0 - 100 เปอร์เซ็น PPT 1.00 + 1.070 sg 3,800.00  
รีแฟรกโตมิเตอร์ วัดปริมาณความเค็ม 0 - 28 เปอร์เซ็น : 0.2 เปอร์เซ็น Salt 3,800.00  
รีแฟรกโตมิเตอร์ วัดปริมาณน้ำตาล 28 - 62เปอร์เซ็น : 0.2เปอร์เซ็นBrix 3,800.00  
รีแฟรกโตมิเตอร์ วัดปริมาณน้ำตาล 58 - 92 เปอร์เซ็น : 0.5เปอร์เซ็นBrix 3,800.00  
รีแฟรกโตมิเตอร์ วัดปริมาณแอลกอฮอล์ 0 - 80 เปอร์เซ็น : 1 เปอร์เซ็น Alcohol 3,800.00  

จำนวนสินค้า 15 รายการ
Loading
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit