จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Education-poster

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 97 รายการ
  Page
:   [ 1 ]   2   3   4
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
ชุดภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง
63PT0001  
ชุดภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง

Spinal column and Non-Spinal column of animal Chart
สินค้าพร้อมจำหน่าย 1106 แผ่น

฿ 45.00

การเกิดเมล็ด
63PT0020  
การเกิดเมล็ด

Seed Formation
สินค้าพร้อมจำหน่าย 254 แผ่น

฿ 45.00

การงอกเมล็ด
63PT0030  
การงอกเมล็ด

Germination
สินค้าพร้อมจำหน่าย 215 แผ่น

฿ 45.00

การถ่ายละอองเรณู
63PT0050  
การถ่ายละอองเรณู

Pollination
สินค้าพร้อมจำหน่าย 113 แผ่น

฿ 45.00

การแพร่กระจายพันธุ์ของเมล็ดพืช
63PT0060  
การแพร่กระจายพันธุ์ของเมล็ดพืช

The scattering of seeds
สินค้าพร้อมจำหน่าย 210 แผ่น

฿ 45.00

ข้าวโพด
63PT0100  
ข้าวโพด

Corn
สินค้าพร้อมจำหน่าย 25 แผ่น

฿ 45.00

โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืช
63PT0200  
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืช

Plant cells
สินค้าพร้อมจำหน่าย 229 แผ่น

฿ 45.00

โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์สัตว์
63PT0205  
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์สัตว์

Animal cells
สินค้าพร้อมจำหน่าย 636 แผ่น

฿ 45.00

ดอกไม้
63PT0450  
ดอกไม้

Flowers
สินค้าพร้อมจำหน่าย 456 แผ่น

฿ 45.00

นักวิทยาศาสตร์กับสัญลักษณ์
63PT0500  
นักวิทยาศาสตร์กับสัญลักษณ์

Scientist with Symbols
สินค้าพร้อมจำหน่าย 160 แผ่น

฿ 45.00

ใบ
63PT0600  
ใบ

Leaves
สินค้าพร้อมจำหน่าย 175 แผ่น

฿ 45.00

รากพืช
63PT0800  
รากพืช

Root
สินค้าพร้อมจำหน่าย 92 แผ่น

฿ 45.00

ลำต้นพืช
63PT0850  
ลำต้นพืช

Stem
สินค้าพร้อมจำหน่าย 412 แผ่น

฿ 45.00

วัฏจักรชีวิตกบ
63PT0900  
วัฏจักรชีวิตกบ

Life cycle of the frog
สินค้าพร้อมจำหน่าย 150 แผ่น

฿ 45.00

วัฏจักรชีวิตผีเสื้อ
63PT0910  
วัฏจักรชีวิตผีเสื้อ

Life cycle of a butterfly
สินค้าพร้อมจำหน่าย 254 แผ่น

฿ 45.00

ระบบสุริยะ
63PT3201  
ระบบสุริยะ

Solar system
สินค้าพร้อมจำหน่าย 18 แผ่น

฿ 40.00

ดาวอังคาร
63PT3202  
ดาวอังคาร

Mars
สินค้าพร้อมจำหน่าย 423 แผ่น

฿ 40.00

การสำรวจอวกาศ
63PT3203  
การสำรวจอวกาศ

Space survey
สินค้าพร้อมจำหน่าย 6 แผ่น

฿ 40.00

เอลนิโนและลานิโน
63PT3204  
เอลนิโนและลานิโน

Elnino and Lanino
สินค้าพร้อมจำหน่าย 7 แผ่น

฿ 40.00

โลกและการเปลี่ยนแปลง 1
63PT3205  
โลกและการเปลี่ยนแปลง 1

Earth to change 1
สินค้าพร้อมจำหน่าย 4 แผ่น

฿ 40.00

โลกและการเปลี่ยนแปลง 2
63PT3206  
โลกและการเปลี่ยนแปลง 2

Earth to change 2
สินค้าพร้อมจำหน่าย 11 แผ่น

฿ 40.00

ดวงอาทิตย์
63PT3207  
ดวงอาทิตย์

Sun
สินค้าพร้อมจำหน่าย 341 แผ่น

฿ 40.00

ดวงจันทร์
63PT3208  
ดวงจันทร์

Moon
สินค้าพร้อมจำหน่าย 404 แผ่น

฿ 40.00

ดาวหางและดาวตก
63PT3209  
ดาวหางและดาวตก

Comets and Meteor
สินค้าพร้อมจำหน่าย 16 แผ่น

฿ 40.00

กล้องโทรทรรศน์อวกาศ
63PT3212  
กล้องโทรทรรศน์อวกาศ

Space telescopes
สินค้าพร้อมจำหน่าย 8 แผ่น

฿ 40.00

ยานขนส่งอวกาศ
63PT3214  
ยานขนส่งอวกาศ

Space shuttle
สินค้าพร้อมจำหน่าย 10 แผ่น

฿ 40.00

สถานีอวกาศ
63PT3215  
สถานีอวกาศ

Space station
สินค้าพร้อมจำหน่าย 9 แผ่น

฿ 40.00

อุบัติเหตุ
63PT3409  
อุบัติเหตุ

Accident
สินค้าพร้อมจำหน่าย 49 แผ่น

฿ 40.00

อาหารหลัก 5 หมู่
63PT3503  
อาหารหลัก 5 หมู่

Food 5 groups
สินค้าพร้อมจำหน่าย 21 แผ่น

฿ 40.00

สัตว์ป่าสงวน
63PT3603  
สัตว์ป่าสงวน

Reserved animals
สินค้าพร้อมจำหน่าย 9 แผ่น

฿ 40.00

Page :   [ 1 ]   2   3   4
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit