ผู้เขียน หัวข้อ: โครงการการแข่งขัน FIRST LEGO LEAGUE 2015 (FLL 2015) คืออะไร  (อ่าน 774 ครั้ง)

ประชาสัมพันธ์วิชาการ

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 185
    • ดูรายละเอียด
1. ที่มาของโครงการ

การแข่งขัน FIRST LEGO League จัดขึ้นโดยองค์การ FIRST  ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและการรับรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการแข่งขัน  FIRST LEGO League เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียน รวมไปถึงบูรณาการ ในการทำโครงงานผ่านทางหัวข้อการแข่งขันที่ทาง FIRST กำหนดไว้ในแต่ละปี และมีการแข่งขันอยู่ในประเทศสมาชิกกว่า 70 ประเทศทั่วโลก  สำหรับในประเทศไทยผู้จัดงานอย่างเป็นทางการคือ บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชั้นนำของประเทศไทย ด้วยการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางผู้จัดงานจึงได้มีการจัดกิจกรรม การแข่งขัน  FIRST LEGO League 2015 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนของชาติได้ฝึกการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสร้างสรรค์ผลงาน แก้ปัญหาและนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน  ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

2. หลักการและเหตุผล

การแข่งขัน  FIRST LEGO League (FLL) เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งยังตอบสนองหลักการ STEM Education ซึ่งแสดงถึงการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) ซึ่งกลุ่มวิชาดังกล่าวนี้  เป็นวิชาที่สำคัญมากที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และความมั่นคงของประเทศ อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความรู้และทักษะของผู้เรียนในโลกศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพอีกด้วย

โดยทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 นั้น ควรมีดังต่อไปนี้

1. กระบวนการทางความคิด โดยมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจได้

2. กระบวนการในการทำงาน  โดยมีความสามารถในการสื่อสารและการทำงานประสานงานกันได้เป็นอย่างดี

3. เครื่องมือสำหรับการทำงาน มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้

4. ทักษะสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน  ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่ดี รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการประกอบอาชีพได้


หรือสามารถดูรายละเอียดแบบเต็มได้ที่ http://www.gammaco.com/fll/