กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 ... 8 9 [10]
91
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=wLq1D3BtwN0" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=wLq1D3BtwN0</a>
เรื่องราวการทดลองวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆ ที่เด็กๆจะสามารถเข้าใจได้ และนำไปประยุกต์ทำเองได้ง่ายๆ
Fun and easy science experiments which can be done easily at home.

Subscribe หรือสมัครสมาชิกเพื่อติดตามช่องเด็กจิ๋วได­­้ที่ https://www.youtube.com/DekJewDrKo

ติดตามเรื่องราวของเด็กจิ๋วเพิ่มเติมได้ที­่ www.facebook.com/DekJewChillOut
http://dekjewstory.blogspot.com/

ดูกิจกรรมวิทยาศาสตร์อื่นๆของดร.โก้ได้ที่ witpoko.com
92
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=NkHDUXu76HM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=NkHDUXu76HM</a>

แบบสำหรับตัดกระดาษมาสร้างรางโหลดได้ที่ http://www.scientificamerican.com/art... นะครับ

เรื่องราวการทดลองวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆ ที่เด็กๆจะสามารถเข้าใจได้ และนำไปประยุกต์ทำเองได้ง่ายๆ
Fun and easy science experiments which can be done easily at home.

Subscribe หรือสมัครสมาชิกเพื่อติดตามช่องเด็กจิ๋วได­­้ที่ https://www.youtube.com/DekJewDrKo

ติดตามเรื่องราวของเด็กจิ๋วเพิ่มเติมได้ที­่ www.facebook.com/DekJewChillOut
http://dekjewstory.blogspot.com/

ดูกิจกรรมวิทยาศาสตร์อื่นๆของดร.โก้ได้ที่ witpoko.com
93
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=1Gdz3wxI0ik" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=1Gdz3wxI0ik</a>

เรื่องราวการทดลองวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆ ที่เด็กๆจะสามารถเข้าใจได้ และนำไปประยุกต์ทำเองได้ง่ายๆ
Fun and easy science experiments which can be done easily at home.

Subscribe หรือสมัครสมาชิกเพื่อติดตามช่องเด็กจิ๋วได­­้ที่ https://www.youtube.com/DekJewDrKo

ติดตามเรื่องราวของเด็กจิ๋วเพิ่มเติมได้ที­่ www.facebook.com/DekJewChillOut
http://dekjewstory.blogspot.com/

ดูกิจกรรมวิทยาศาสตร์อื่นๆของดร.โก้ได้ที่ witpoko.com
94
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=0hcCmI3gnB4" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=0hcCmI3gnB4</a>

เรื่องราวการทดลองวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆ ที่เด็กๆจะสามารถเข้าใจได้ และนำไปประยุกต์ทำเองได้ง่ายๆ
Fun and easy science experiments which can be done easily at home.

Subscribe หรือสมัครสมาชิกเพื่อติดตามช่องเด็กจิ๋วได­­้ที่ https://www.youtube.com/DekJewDrKo

ติดตามเรื่องราวของเด็กจิ๋วเพิ่มเติมได้ที­่ www.facebook.com/DekJewChillOut
http://dekjewstory.blogspot.com/

ดูกิจกรรมวิทยาศาสตร์อื่นๆของดร.โก้ได้ที่ witpoko.com
95
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=NdR55T4dkwU" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=NdR55T4dkwU</a>

เราเอาอะไรก็ได้ที่โค้งๆแบบนี้มาเล่นได้หม­ดเลยครับ สมองเราเปรียบเทียบของโค้งๆอย่างนี้ไม่ค่อ­ยเก่งเลยถูกหลอกว่ายาวไม่เท่ากันง่ายครับ

เรื่องราวการทดลองวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆ ที่เด็กๆจะสามารถเข้าใจได้ และนำไปประยุกต์ทำเองได้ง่ายๆ
Fun and easy science experiments which can be done easily at home.

Subscribe หรือสมัครสมาชิกเพื่อติดตามช่องเด็กจิ๋วได­­้ที่ https://www.youtube.com/DekJewDrKo

ติดตามเรื่องราวของเด็กจิ๋วเพิ่มเติมได้ที­่ www.facebook.com/DekJewChillOut
http://dekjewstory.blogspot.com/

ดูกิจกรรมวิทยาศาสตร์อื่นๆของดร.โก้ได้ที่ witpoko.com
96
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=5WgSe206bXI" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=5WgSe206bXI</a>

เรื่องราวการทดลองวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆ ที่เด็กๆจะสามารถเข้าใจได้ และนำไปประยุกต์ทำเองได้ง่ายๆ
Fun and easy science experiments which can be done easily at home.

Subscribe หรือสมัครสมาชิกเพื่อติดตามช่องเด็กจิ๋วได­­้ที่ https://www.youtube.com/DekJewDrKo

ติดตามเรื่องราวของเด็กจิ๋วเพิ่มเติมได้ที­่ www.facebook.com/DekJewChillOut
http://dekjewstory.blogspot.com/

ดูกิจกรรมวิทยาศาสตร์อื่นๆของดร.โก้ได้ที่ witpoko.com
97
ข่าว / โครงการการแข่งขัน FIRST LEGO LEAGUE 2015 (FLL 2015) คืออะไร
« กระทู้ล่าสุด โดย ประชาสัมพันธ์วิชาการ เมื่อ ธันวาคม 14, 2015, 09:12:24 AM »
1. ที่มาของโครงการ

การแข่งขัน FIRST LEGO League จัดขึ้นโดยองค์การ FIRST  ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและการรับรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการแข่งขัน  FIRST LEGO League เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียน รวมไปถึงบูรณาการ ในการทำโครงงานผ่านทางหัวข้อการแข่งขันที่ทาง FIRST กำหนดไว้ในแต่ละปี และมีการแข่งขันอยู่ในประเทศสมาชิกกว่า 70 ประเทศทั่วโลก  สำหรับในประเทศไทยผู้จัดงานอย่างเป็นทางการคือ บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชั้นนำของประเทศไทย ด้วยการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางผู้จัดงานจึงได้มีการจัดกิจกรรม การแข่งขัน  FIRST LEGO League 2015 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนของชาติได้ฝึกการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสร้างสรรค์ผลงาน แก้ปัญหาและนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน  ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

2. หลักการและเหตุผล

การแข่งขัน  FIRST LEGO League (FLL) เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งยังตอบสนองหลักการ STEM Education ซึ่งแสดงถึงการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) ซึ่งกลุ่มวิชาดังกล่าวนี้  เป็นวิชาที่สำคัญมากที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และความมั่นคงของประเทศ อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความรู้และทักษะของผู้เรียนในโลกศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพอีกด้วย

โดยทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 นั้น ควรมีดังต่อไปนี้

1. กระบวนการทางความคิด โดยมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจได้

2. กระบวนการในการทำงาน  โดยมีความสามารถในการสื่อสารและการทำงานประสานงานกันได้เป็นอย่างดี

3. เครื่องมือสำหรับการทำงาน มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้

4. ทักษะสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน  ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่ดี รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการประกอบอาชีพได้


หรือสามารถดูรายละเอียดแบบเต็มได้ที่ http://www.gammaco.com/fll/
98
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=4oIt6mgAAAE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=4oIt6mgAAAE</a>

เรื่องราวการทดลองวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆ ที่เด็กๆจะสามารถเข้าใจได้ และนำไปประยุกต์ทำเองได้ง่ายๆ
Fun and easy science experiments which can be done easily at home.

Subscribe หรือสมัครสมาชิกเพื่อติดตามช่องเด็กจิ๋วได­­้ที่ https://www.youtube.com/DekJewDrKo

ติดตามเรื่องราวของเด็กจิ๋วเพิ่มเติมได้ที­่ www.facebook.com/DekJewChillOut
http://dekjewstory.blogspot.com/

ดูกิจกรรมวิทยาศาสตร์อื่นๆของดร.โก้ได้ที่ witpoko.com
99
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=IDa6ZZNVAyw" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=IDa6ZZNVAyw</a>

เรื่องราวการทดลองวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆ ที่เด็กๆจะสามารถเข้าใจได้ และนำไปประยุกต์ทำเองได้ง่ายๆ
Fun and easy science experiments which can be done easily at home.

Subscribe หรือสมัครสมาชิกเพื่อติดตามช่องเด็กจิ๋วได­­้ที่ https://www.youtube.com/DekJewDrKo

ติดตามเรื่องราวของเด็กจิ๋วเพิ่มเติมได้ที­่ www.facebook.com/DekJewChillOut
http://dekjewstory.blogspot.com/

ดูกิจกรรมวิทยาศาสตร์อื่นๆของดร.โก้ได้ที่ witpoko.com
100
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=P0CpVJRVojg" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=P0CpVJRVojg</a>

ไจโรหาซื้อได้แถวสำเพ็งหรือตามเว็บเช่น http://www.aliexpress.com/item/Amazin...

เรื่องราวการทดลองวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆ ที่เด็กๆจะสามารถเข้าใจได้ และนำไปประยุกต์ทำเองได้ง่ายๆ
Fun and easy science experiments which can be done easily at home.

Subscribe หรือสมัครสมาชิกเพื่อติดตามช่องเด็กจิ๋วได­­้ที่ https://www.youtube.com/DekJewDrKo

ติดตามเรื่องราวของเด็กจิ๋วเพิ่มเติมได้ที­่ www.facebook.com/DekJewChillOut
http://dekjewstory.blogspot.com/

ดูกิจกรรมวิทยาศาสตร์อื่นๆของดร.โก้ได้ที่ witpoko.com
หน้า: 1 ... 8 9 [10]