ตรวจสอบรายชื่อทีม สมัครเข้าแข่งขัน FLL Junior 2017

สมัคร FLL Junior 2017

* ชื่อทีม : * จังหวัด :
* โรงเรียน/School :
* ผู้ควบคุมทีม/Coach :
* เลขที่บัตรประชาชน :
* โทรศัพท์/ Mobile :
* E-mail :
 

* ชื่อสมาชิกคนที่. 1 :
คำนำหน้านาม * เลขที่บัตรประชาชน วัน-เดือน-ปี เกิด

* ชื่อสมาชิกคนที่. 2 :
คำนำหน้านาม * เลขที่บัตรประชาชน วัน-เดือน-ปี เกิด

* ชื่อสมาชิกคนที่. 3 :
คำนำหน้านาม * เลขที่บัตรประชาชน วัน-เดือน-ปี เกิด

* ชื่อสมาชิกคนที่. 4 :
คำนำหน้านาม * เลขที่บัตรประชาชน วัน-เดือน-ปี เกิด

ชื่อสมาชิกคนที่. 5 :
คำนำหน้านาม เลขที่บัตรประชาชน วัน-เดือน-ปี เกิด

ชื่อสมาชิกคนที่. 6 :
คำนำหน้านาม เลขที่บัตรประชาชน วัน-เดือน-ปี เกิด
หมายเหตุ
(
Remark)
 
•  1 ทีมประกอบด้วย ผู้ควบคุมทีม 1 คน , นักเรียนอายุ 6-10 ปี 4-6 คน
(1 team consist of 1 coach or mentor and students age 6-10 years old 4-6 person)
 
•  อุปกรณ์ต้องเป็น LEGO Education เท่านั้น
(Material must be from LEGO Education)
 
•  ติดต่อสอบถาม โทร 02-459-4731-8 ต่อ 223 , 232 หรือ. 08-4242-4661 แฟ็กซ์. 02-459-4502-4
(For more information please contact 02-459-4731-8 ext. 223 , 232 Fax.02-459-4502-4 Mobile. 08-4242-4661)
 
•  ทุกทีมต้องนำคอมพิวเตอร์ แบทเตอร์รี่ รางปลั๊กไฟ และอุปกรณ์หุ่นยนต์มาเอง
(Team must prepare computer, battery, electric outlet and robot by yourself)

ช่องที่มี * กรุณากรอกให้ครบถ้วน และ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนกด ตกลง / Bottom of Form

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © By FLL Thailand 2012 of Gammaco Company. All rights reserved.