CHALLENGE

การแข่งขัน

ทีมแต่ละทีมต้องแข่งขันครบทั้ง 4 ประเภท ของการแข่งขัน

1. Robot Performance

ในการแข่งขัน robot performance มี 2 แบบในแต่ละรอบการแข่งขัน : รอบทดลองซ้อมและรอบแข่งจริง(รอบทดลองซ้อมจะมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจคณะจัดงาน ) โดยทั่วไป ในระหว่างวัน ทีมจะได้แข่ง 3 รอบ และใช้เวลา 2 นาทีครึ่ง ในแต่ละรอบ กระบวนการเวียนทีมจนกระทั้งแข่งครบทุกทีมแล้วให้นับเป็นหนึ่งรอบของเกม คณะจัดงานจะจัดให้ทีมคุณแข่งกับทีมเดิมในรอบถัดไป หรืออาจจะเป็นทีมอื่นก็ได้ ในการแข่งขันบางที่อาจมีอาสาสมัครเพื่อนำพาทีมเข้าสนามแข่งขัน แต่บางที่ทีมต้องรับผิดชอบในกำหนดเวลาด้วยตนเอง ซึ่งการมาไม่ทันหรือมาสาย กรรมการอาจตัดสิทธิ์การแข่งขันในรอบนั้นๆ

2. Robot Design Judging

ในระหว่างวันของเกมการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสินรางวัล Robot Design จะสัมภาษณ์ทีมของคุณ ในห้องตัดสิน Robot Design Judging และจะพูดคุยกับสมาชิกทีมถึง หุ่นยนต์ที่พวกเขาสร้าง และโปรแกรมที่เขาเขียนขึ้นมา พวกเขาจะถามคำถามโดยตรงกับสมาชิกทีม เพื่อดูว่าเด็กได้ทำงานจริง และเข้าใจในสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นมา คณะกรรมการตัดสินต้องการจะทราบถึง ลักษณะเฉพาะในการแก้ไขปัญหา หรือเทคนิคที่ทีมนำมาใช้แก้ไขปัญหา ต้องการทราบถึงขั้นตอนการออกแบบ และสิ่งที่ทีมพิจารณาแล้วว่าดีที่สุดสำหรับหุ่นยนต์ของทีม ต้องการรูว่าทีมเลือกใช้เซนเซอร์ชนิดใดและเพราะเหตุใด ซึ่งในหลายๆกรณี คณะกรรมการตัดสินจะเข้ามาถามคำถามง่ายๆ ตรงโต๊ะที่นั่งของทีม หรืออาจในห้องของคณะกรรมการตัดสินซึงทีมไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารหรือตัวช่วยใดๆในการนำเสนอ

3. Project Judging

ทีม ของคุณต้องแน่ใจว่าการนำเสนอของการสาธิตโครงงานนั้นมีสามขั้นตอนสมบูรณ์ ( การสำรวจปัญหาในโลกความเป็นจริง,สร้างนวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาและแบ่งปันสิ่งที่เขาคิดค้นขึ้นกับผู้อื่น ) ผู้ตัดสินจะประเมินผลจากสิ่งที่เขาได้ยินเท่านั้น สมาชิกทีมของคุณต้องบอกผู้ตัดสินว่า พวกเขาแบ่งปันงานวิจัยอย่างไร, ปัญหาคืออะไร และแนวทางการแก้ไขคืออะไร ให้กับคนอื่น ในระหว่างการนำเสนอของเขาตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้กรรมการประเมินผลได้อย่างดีที่สุด

ผู้ตัดสินอาจสัมภาษณ์ทั้งทีมหรือสมาชิกในทีมเป็นรายบุคคล แต่อยู่ในห้องเดียวกัน สมาชิกในทีมจึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือกับคำถามและคำตอบอยู่เสมอ

4. Teamwork Judging

FLL นั้นจัดให้มีการตัดสินการทำงานเป็นทีมอยู่สี่รูปแบบแตกต่างกัน ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของรูปแบบการตัดสินนี้ และ FLL ยังจัดให้เกณฑ์ทั้งสี่ชนิดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ประสานการจัดงานแข่งอีกด้วย การตัดสินการทำงานเป็นทีมอาจมีส่วนของการสัมภาษณ์เพิ่มเข้ามา ทุกทีมอาจจะต้องสำรวจการปฏิบัติงานระหว่างวันเตรียมพร้อมสำหรับการมาเยือน พวกเขาอาจถามเกี่ยวกับหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จ หรือการตัดสินการทำงานเป็นทีมอาจอยู่ในการสัมภาษณ์โครงงานหุ่นยนต์และการสัมภาษณ์การออกแบบหุ่นก็เป็นได้ การถามการทำงานเป็นทีมนั้นเป็นคำถามที่เฉพาะเจาะจง สามารถสอบถามเกณฑ์การตัดสินการทำงานเป็นทีมได้จากผู้จัดการแข่งขัน

การไม่คำนึงถึงรูปแบบ กรรมการจะประเมินผลให้ทีมคุณอยู่นอกหลักเกณฑ์ของ กฏ การตัดสิน เตรียมสมาชิกของคุณให้พร้อมสำหรับหน้าที่ของแต่ละคน ต้องแน่ใจว่าพวกเขาจะรู้ถึงส่วนการสาธิตหรือเข้าใจในส่วนสำคัญๆเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมของเขา และมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © By FLL Thailand 2016 of Gammaco Company. All rights reserved.