ของรางวัลสำหรับการแข่งขัน First Lego League Thailand 2016 รวมกว่า 20 รางวัล

1.รางวัล Champion Award

 • รางวัลชนะเลิศ  Champion’s Award 1st Place
  จะได้รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร ป้ายประกาศเกียรติคุณ และเงินสนับสนุนการเดินทาง 50,000 บาท

 • รางวัล รองชนะเลิศ Champion’s Award 2nd Place
  จะได้รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร ป้ายประกาศเกียรติคุณ และชุดสื่อการเรียนรู้ LEGO Education NXT มูลค่า 26,600 บาท

2. รางวัลประเภท Core Value

 • รางวัลชนะเลิศ  Core Value 1st Place
 • รางวัล Gracious Professionalism Award
 • รางวัล Team Work Award
 • รางวัล Inspiration Award

3. รางวัลประเภท Robot Design

 • รางวัลชนะเลิศ  Robot Design Award  1st Place
 • รางวัล Mechanical  Design Award
 • รางวัล Programming Award
 • รางวัล Strategy & Innovation Award

4. รางวัล ประเภท Project

 • รางวัลชนะเลิศ   Project Award 1st Place
 • รางวัล Research Award
 • รางวัล Innovative Solution
 • รางวัล Presentation Award

5. รางวัลประเภท Robot Performance

 • รางวัลชนะเลิศ  Robot Performance Award 1st Place
 • รางวัล  Robot Performance Award 2nd  Place
 • รางวัล  Robot Performance Award 3rd   Place

6. รางวัลพิเศษ อื่น ๆ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © By FLL Thailand 2016 of Gammaco Company. All rights reserved.