บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008

รางวัลสุดยอด SMEs ครั้งที่ 6

รางวัลดีเด่น SMEs ครั้งที่ 7

วิสัยทัศน์ (Vision)

เราจะเป็นผู้นำด้านการผลิต และจำหน่ายสินค้าเพื่อการเรียนรู้ ทดลองวิทยาศาสตร์ และการศึกษาของประเทศไทย และขยายสู่ต่างประเทศ

พันธกิจ (Mission)

ผลิต และจำหน่ายสินค้าเพื่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในประเทศและต่างประเทศ

ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้รับความเชื่อถือ ราคายุติธรรม

นโยบายคุณภาพ (Quality Policies)

สินค้าหลากหลาย

รับประกันคุณภาพ

พัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.

ศูนย์รวมการนำเข้าสินค้าและผลิตอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยยึดหลักการบริหารตามระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008

Spa Equipment

( จัดจำหน่ายอุปกรณ์สปา )

เตาเซาว์น่า

Sauna Heater

เครื่องสตีม

Steam Generator

ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองของชีวิตคนเมืองเพื่อความผ่อนคลายและสุขภาพที่ดีขึ้น

ติดต่อสอบถาม

หากท่านพบปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการให้คำแนะนำ ติดต่อได้ที่

Contact

  • address: เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
  • Phone: Tel. 0-2459-4731-8
  • Fax: 0-2459-4501-4
  • E-mail: sales@gammaco.com

Facebook